ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧٧: غصه آسمان خورم دم نزنم، دریغ من

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:38 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
غــصــه آســمــان خــورم دم نــزنــم، دریـغ مــندر خم شست آسمان بسته منم، دریغ من
چــون دم ســرد صــبــح دم کآتــش روز بــردهـدآتـــش دل بــــرآورد دم زدنـــم، دریـــغ مـــن
بـین که پـل جـفا فلک بـر دل من شکست و مناین پـل آب رنـگ را کـی شـکـنـم، دریـغ مـن
بــرکـنـم از زمـیـن دل بــیـخ امـل بــه بــیـل غــمخــار اجــل ز راه جــان بــرنـکـنـم، دریـغ مـن
هسـتـم بـاد گـشـتـه سـر از پـی نیسـتـی دوانهستـی هر تـنم ولی نیست تـنم، دریغ من
دیـده ای آنـکـه چــون کـنـد بــاد ز گـرد پــیـرهـنبـادم و گـرد بـیـخـودی پـیـرهـنـم، دریـغ مـن
هـر چــه مــن آورم ز طــبــع آب حــیـات در دهـنتــف دل آتـــش آورد در دهــنــم، دریــغ مــن
آب ز چـشـمـه خـرد خـوردم و پـس ز بــیـم جـانسـنگ بـه چـشـمه خـرد درفـکـنم، دریغ من
جـم صـفـتـان ز خـوان مـن ریزه چـنند، پـس چـرامـوروش از ره خـسـان ریزه چـنـم، دریغ مـن
سـنگ سـیاه کـعـبـه را بـوسـه زده پـس آنگـهیدسـت سفید سفلگان بـوسه زنم، دریغ من
تـاجـورم چـو آفـتـاب ایـنـت عـجـب کـه بـی بــهـابــر سـر خـاک عـور تـن نـور تـنـم، دریـغ مـن
پـیش حـیات دوسـتـان گر سـپـرم عجـب تـر آنککـز پـس مـرگ دشـمنان در حـزنم، دریغ من
کــو ســر تــیـغ تــا بــدو بــاز رهــم ز بــنــد ســرکـر جـگـر پـر آبـلـه چـون سـفـنـم، دریـغ مـن
مـن چـو گـلـم کـه در وطـن خـار بـرد عـنـان از آنرسـتـم و کـوره سـفـر شـد وطـنم، دریغ من
چـون بــه زبــان مـن رود نـام کـرم ز چـشـم مـنچـشـمـه خـون فـرو دود بـر ذقـنم، دریغ مـن
چشم گریست خون و دل گفت که یاس من نگرزانـکـه خـزان وصـل را یـاسـمـنـم، دریـغ مـن
آه بــرآمـد از جــهـان گـفــت مـرا کــه ریـگ خــورنیسـت گـیاهی از کـرم در چـمـنم دریغ مـنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.