ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٩٨: چو عمر رفته تو کس را به هیچ کار نیایی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چـو عـمر رفـتـه تـو کس را بـه هیچ کـار نیاییچـو عـمر نامـده هم اعـتـمـاد را بـه نشـایی
عـزیز بـودی چـون عـمر و همچـو عمر بـرفتـیچـو عـمر رفتـه ز دسـتـم نداند آنکه کی آیی
مـرا چــو عــمـر جــوانـی فـریـب دادی رفـتــیتـو همچـو عـمر جـوانی، بـرو نه اهل وفـایی
دلـم تــو را و جــهـان را وداع کـرد بــه عـمـریکه او بـه ترک سزا بـود و تو به هجر سزایی
چو عمر نفس پرستان که بر محال گذشت آنبـرفتـی از سـر غفلت نپـرسمت که کجـایی
تـو را بـه سـلسله صبـر خـواسـتـم که بـبـندمولی تـو شیفتـه چون عمر بـیش بـند نپـایی
ز دست عمر سـبـک پـای سرگران بـه تـو نالمکه عمر من ز تـو آموخـت این گریخـتـه پـایی
تـو هم چـو روزی بـسـیار نـارسـیده بـهی ز آنکـه عـمر کـاهی اگـرچـه نشـاط دل بـفـزایی
مـرا ز تـو هـمـه عـمـر اسـت مـاتـم همـه روزهکه هم چو عید بـه سالی دوبـار روی نمایی
چـو عـمر رفتـه بـه محـنت که غـم فزاید یادشبــه یـاد نــارمــت ایـرا کــه یـادگــار بــلــایـی
چـو روز فـرقـت یاران کـه نشـمـرنـد ز عـمـرشز عمر نشمرم آن ساعتی که پیش من آیی
ز خوان وصل تو کردم خلال و دست بـشستـمبـه آب دیده ز عـشـقـت که زهر عـمر گزایی
مرا بـه سـال مزن طعنه گر کهن شـده سـرومکه تـو بـه تـازگی عمر هم چـو گل بـه نوایی
تـویی که نقب زنی در سـرای عـمر و بـه آخـرنـه نـقـد وقـت بـری کـیـسـه حـیـات ربــایـی
چــنـان کـه از دیـت خـون بــود حــیـات دوبــارهدوبـاره عـمر شـمارم کـه یابـم از تـو جـدایی
مـن از غـم تـو و از عـمـر سـیـر گـشـتــم ازیـراچـو غم نتـیجـه عـمری چـو عـمر دام بـلایی
بـه عمرم از تـو چـه اندوخـتـم جـزین زر چـهرهبـه زر مرا چـه فـریبـی کـه کـیمیای جـفـایی
بـرو کـه تـشـنـه دیرینـه ای بـه خـون مـن آرینپـرسم از تـو که چون عمر زود سیر چـرایی
تـنـم بـبـنـدی و کـارم بـه عـمـرهـا نـگـشـایـیکه کم عیاری اگرچـه چـو عمر بـیش بـهاییپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.