ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در یکتا پرستی و ستایش حضرت خاتم الانبیاء

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:44 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
جـــوشــن صــورت بـــرون کــن در صــف مــردان درآدل طـلب کـز دار ملک دل تـوان شـد پـادشـا
تـا تـو خـود را پـای بـسـتـی بــاد داری در دو دسـتخاک بر خود پاش کز خود هیچ نگشاید تو را
بــا تــو قـرب قـاب قـوسـیـن آنـگـه افـتــد عـشـق راکز صفات خود بـه بـعد المشرقین افتی جدا
آن خـــویـــشـــی، چــــنـــد گـــوئی آن اویـــم آن اوبــاش تــا او گـویـد ای جـان آن مـائی آن مـا
نـیـسـت عـاشـق گـشـتـن الـا بــودنـش پـروانـه واراولـش قـرب و مـیـانـه سـوخــتــن، آخـر فـنـا
لــاف یـک رنـگــی مــزن تــا از صــفــت چــون آیـنـهاز درون سـو تـیرگی داری و بـیرون سـو صفا
آتــشـیـن داری زبــان و دل سـیـاهـی چــون چــراغگـرد خـود گـردی از آن تـردامنی چـون آسـیا
رخـت از ایـن گـنـبـد بـرون بـر، گـر حـیـاتـی بــایـدتزان کـه تـا در گـنبـدی بـا مردگـانی هم وطـا
نفس عیسی جـسـت خـواهی راه کن سـوی فلکنقش عـیسـی در نگارسـتـان راهب کن رها
بــر گـذر زیـن تــنـگـنـای ظــلـمـت ایـنـک روشــنـیدرگذر زین خـشـک سـال آفـت اینک مرحـبـا
بــر در فـقـر آی تـا پــیـش آیـدت سـرهـنـگ عـشـقگـوید ای صـاحـب خـراج هر دو گـیتـی اندر آ
شـرب عـزلـت سـاخـتــی از سـر بــبــر بــاد هـوسبــاغ وحـدت یـافـتـی از بـن بــکـن بـیـخ هـوا
بــا قــطــار خــوک در بــیـت الــمــقــدس پــا مــنــهبــا سـپـاه پـیـل بــر درگـاه بــیـت الـلـه مـیـا
سـر بـنـه کـاینـجـا سـری را صـد سـر آیـد در عـوضبـلکه بـر سـر هر سـری را صـد کلاه آید عطا
هـر چــه جــز نـور الـسـمـوات از خــدائی عـزل کـنگر تـو را مشکوة دل روشن شد از مصبـاح لا
چــون رســیـدی بــر در لــاصــدر الــا جــوی از آنــککـعـبـه را هم دید بـاید چـون رسـیدی در منا
ور تـو اعـمـی بـوده ای بــر دوش احـمـد دار دسـتکاندر این ره قائد تـو مصـطـفی بـه مصـطـفـا
اوســت مــخــتـــار خــدا و چـــرخ و ارواح و حــواسزان گـرفـتـنـد از وجـودش مـنـت بـی مـنـتـها
هشت خلد و هفت چرخ و شش جهان و پنج حسچـار ارکان و سـه ارواح و دو کون از یک خـدا
چـون مـرا در نـعـت چـون اویی رود چـنـدین سـخـناز جهان بـر چون منی تا کی رود چندین جفاپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.