ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش ابوالمظفر جلال الدین شروان شاه

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـبـح اسـت کـمانکـش اخـتـران راآتــــش زده آب پــــیـــکـــران را
هـنـگــام صــبــوح مــوکــب صــبــحهـنـگــامــه دریـده اخــتــران را
بــر صــرع ســتــارگــان دم صــبـــحمـانـد نـفـس فـســون گـران را
یک مـی بـه دو گـنـج شـایگـان خـررغـــم دل رایــگــان خـــوران را
دریـــاکــــش از آن چــــمــــانـــه زرکــو مـانـد کــشــتــی گـران را
مــی تـــا خـــط ازرق قـــدح کـــشخــط در کــش زهــد پــروران را
از ســـیـــم صـــراحـــی و زر مـــیدســتــارچــه ســاز دلـبــران را
دسـتـارچـه بـین ز بـرگ شـمـشـادطـوق غـبــب ســمـن بــران را
خورشید چـو کعبـتـین همه چـشمنــظــاره هــلــال مــنــظــران را
زهـره بــه دو زخـمـه از سـر نـعـشدر رقص کشد سه خواهران را
از بــاده چــو شــعــلــه از صــنـوبــرگـلـنـار بــه کــف صــنـوبــران را
نـــراد طـــرب بـــه مـــهـــره بـــازیاز دسـت، بـنفـش کـرده ران را
در گـوهـر مـی زر اســت و یـاقــوتتـــریــاک، مـــزاج گـــوهــران را
یـــاقــــوت و زرش مـــفــــرح آمــــدجــان داروی درد غــم بـــران را
مـی درده و مـهـره نـه بـه تـعـجـیلایـن شـشـدره سـتــم گـران را
هــرکـــس را جـــام در خـــورش دهاز سـوخـتـه فـرق کـن تــران را
گـر قـطـره رسـد بـه بــد دلـان مـییـــــک دریـــــا ده دلـــــاوران را
دردی و سـفـال مفـلـسـان راسـتصـافـی و صـدف تـوان گـران را
شـش پــنـج زنـنـد بــرتــران نـقـشیـک نـقـش رسـد فـرو تــران را
چـو جـرعـه فلک بـه خـاک بـوسـیخـاکی شـده جـرعـه سـران را
خـاقانی خـاک جـرعـه چـین اسـتجــــام زر شــــاه کـــامـــران را
وز در دری نـــثــــار ســــاز اســــتشـروان شـه صـاحـب القران را
خــاقــان کــبــیــر ابـــوالــمــظــفــرسـر جـملـه شـده مظـفـران را
در گــــردن صـــــفــــدران خـــــزرانافــکــنـده کــمــنـد خــیـزران را
دریــا ز کـــفـــش غـــریــق گــوهــراو گـــوهــر تـــاج گـــوهــران را
بـــا مـــوکـــبـــش آب شـــور دریـــامـــانـــد عـــرق تــــکـــاوران را
بــاکــو بــه دعــای خــیـرش امــروزمـانـد بــســطــام و خــاوران را
بــاکــو بــه بــقــاش بــاج خــواهــدخــــزران و ری و زره گــــران را
شـمشـیرش از آسـمان مدد یافـتفــتــح دربــنــد و شــابـــران را
گشتاسب معونت از پسر خواستکـاورد بــه دسـت دخــتــران را
این قـطـعـه کـنم بـه مـدح تـضـمینکـاسـتــاد مـنـم سـخـنـوران راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.