ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت عشق و مدح شیخ الاسلام ناصر الدین ابراهیم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:46 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
عــشــق بــیـفــشــرد پــا بــر نـمــط کــبــریـابـرد بـه دست نخست هستـی ما را ز ما
ما و شما را به نقد بی خودیی در خور استزانکـه نگـنجـد در او هسـتـی مـا و شـمـا
چـرخ در این کوی چـیسـت؟ حـلقـه درگاه رازعقل در این خطه کیست؟ شحنه راه فنا
بـر سـر این سر کار کی رسی ای سـاده دلبـر در این دار ملک، کـی شـوی این بـینوا
هسـت بـه معـیار عـشـق گوهر تـو کـم عـیارهـسـت بـه بـازار دل یوسـف تـو کـم بـهـا
دیـده ظــاهــر بــدوز، بــارگــه ایـنــک بــبــیـنجـوشـن صـورت بــدر، مـعـرکـه ایـنـک درآ
بــهـره درگـاه دان هـم خــطـر و هـم خــطـاببـهر شـهنشـاه دان هم صفت و هم صفا
در صـفـت مـردان بــیـار قـوت مـعـنـی از آنـکدر ره صورت یکی اسـت مردم و مردم گیا
اول، غـسـلـی بــکـن زیـن سـوی نـیـل عـدمپـس بـه تـماشـا گذر آن سـوی مصـر بـقا
گیرم چـون گل نه ای ساخـتـه خـونین لبـاسکم ز بـنفـشـه مبـاش دوخـتـه نیلی وطـا
خـــیـــز کـــه اســـتــــاده انـــد راهـــروان ازلبـر سر راهی که نیست تـا ابـدش منتـها
مـرکـب هـمـت بـتـاز یـک ره و بـیـرون جـهـاناز سـر طـاق فـلـک تــا بــه حــد اســتــوا
مـردمـه چــشــم ســاز نـعـل پــی صـوفـیـاندانـه دل کـن نـثــار بــر ســر اصــحــابــنـا
در کـنـف فـقـر بـیـن سـوخـتـگـان خـام نـوشبــر شـجـر لـا نـگـر مـرغ دلـان خـوش نـوا
هر یکـی از رنـگ و رای چـون فـلـک و آفـتـابهر یکی از قرب و قدر چون ملک و پـادشا
خــادم ایـن جــمـع دان و آبــده دســتــشــانقـبــه ازرق شـعـار، خــســرو زریـن غـطـا
صـاحـب دلق و عصا چـون خـضر و چـون کلیمگـنـج روان زیـر دلـق مـار نـهـان در عـصــا
کـرده بــه دیـوان دل چــرخ و زمـیـن را لـقــبپـیر تـجـشـم نهاد زشـت شـبـانـگـه لـقـا
از گـه عـهـد الـســت چــیـره زبــان در بــلـیپـیش در لـا الـه بـسـتـه میان هم چـو لـا
کـرده بـه هـنـگـام حـال حـلـه نـه چـرخ چـاکداده بــه وقـت نـوا نـقـد دو عــالـم عـطــا
رســتــه دهـر و فـلـک دیـده و بــشـنـاخــتــهرایـــج ایـــن را دغـــل بــــازی آن را دغـــا
بــهـر فــریـدون راز کــرده ز عــصــمـت عــلـمدر صـف فـغـفـور آز کـرده بــه هـمـت غـزا
از اثــر داغـشــان هـردم ســلـطــان عـشــقگــویـد خــاقــانـیـا خــاک تــوام مــرحــبــا
رو بــه هـنـر صـدر جــوی بــر در صـدر جـهـانرو بـه صـفـت بــازگـرد بــر در اصـحـاب مـا
جــاه بــراهـیـم بــیـن گـشــتــه بــراهـیـم وارمـکـرم اخــوان فـقـر بــر سـر خــوان رضـا
حــافــظ اعــلــام شــرع نــاصــر دیـن رســولکـز مـدد عـلـم اوسـت نصـرت حـزب خـداپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.