ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـبــح دمـان دوش خـضـر بــر درم آمـد بــه تـابکــرد بــه آواز نـرم صــبــحــک الــلـه خــطــاب
از قـدمـش چـون فـلـک رقـص کـنـان شـد زمـیـنهم چـو ستـاره بـه صبـح خانه گرفت اضطراب
پـیک جهان رو چو چرخ، پـیر جـوان وش چو صبـحیـافـتــه پــیـرانـه ســر رونـق فـصــل شــبــاب
عــلــم چــهـل صــبــح را مــکــتــبــی آراســتــهروح مـثــالــه نـویـس نـوح خــلــیـفــه کــتــاب
نکهت و جوشش ز عشق مشک فشان از فقاعشیبـت مویش بـه صبـح بـرف نمای از سداب
دیـد مـرا مـســت صـبــح بــا دلـم از هـر دو کـونعـشـق بـبـسـتـه گـرو فـقـر کـشـیـده جـنـاب
آبــــلــــه ســــیـــنـــه دیـــد زلــــزلــــه آه مــــنسـقـف فـلک را بـه صـبـح کـرد خـراب و یبـاب
گـفـت دمـیـده اسـت صـبـح مـنـشـین خـاقـانـیـاحـضرت خـاقان شـناس مقصـد حـسـن المآب
زاده خـــاطــر بـــیــار کــز دل شـــب زاد صــبـــحکـرد در ایـن سـبـز طـشـت خـایه زریـن عـزاب
خــاطــر تــو مـرغ وار هـســت بــه پــرواز عــقـلیــافــتـــه هــر صــبـــح دم دانــه اهــل ثــواب
خـیز بـه شـمـشـیـر صـبـح سـر بـبـر این مـرغ راتــحــفــه نـوروز ســاز پــیـش شــه کــامـیـاب
شـــاه عــراقــیــن طـــراز کــز پـــی تـــوقــیــع اوکاغذ شامی است صبح خامه مصری شهابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.