ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در بی اعتنایی به دنیا

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 18:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نه بـه دولت نظری خـواهم داشـتنـه ز ســلـوت اثــری خــواهـم داشـت
نــه از آن روز فــرو رفـــتـــه عـــمــرپـس پـیشـین خـبـری خـواهم داشـت
میوه دارم کـه بـه دی مـه شـکـفـدکـه نه بـرگـی نه بـری خـواهم داشـت
کــرم شــب تــابــم در تــابـــش روزکـه نـه زوری نـه فـری خـواهم داشـت
وه که سد ره من جـان و دل اسـتکـه بـه سـدره مـقـری خـواهم داشـت
نـه نه کـارم ز فـلـک نیک بـد اسـتمـن هـراس از بـتـری خـواهـم داشـت
شـیـشـه ای بـیـنـم پـر دیـو و پـریمـن پـی هـر بـشـری خـواهـم داشـت
از بــر عــالــم گــوســالـه پــرســترخــت بــر گـاو ثــری خــواهـم داشـت
تـیـر بـاران بـلـا پـیش و پـس اسـتاز فـراغـت ســپــری خــواهـم داشــت
همه روز و شب عمرم خواب استخـواب شب مخـتـصری خواهم داشت
روز اعـمـی اســت شـب انـده مـنکه نه چـشم سـحـری خـواهم داشت
بـخـت گویند که در خواب خـر استمـه نـه دنـبــال خـری خـواهـم داشـت
گـر چـه چـون آب هـمـه تــن زرهـمنــه امــیـد ظــفــری خــواهـم داشــت
چـون زره گرچـه همه تـن چـشـممنـه بـه دیـدن بــصـری خـواهـم داشـت
بــه زمـسـتــان چـو تـمـوز از تـف آهتــاب خــانـه جــگـری خـواهـم داشـت
خانه جـان دارم و خوانچـه سرخوانکه نه طبخی نه خوری خواهم داشت
چـارپــایـی دو سـه و یـک دو غـلـامچــارپــا هـم بــکـری خــواهـم داشــت
نـه جـنیبـت نه سـتـام و نه سـلـاحنـز وشــاقـان نـفـری خــواهـم داشــت
کاه بـرگی تـن و جـو سـنگی صـبـرکـاه و جـو ایـن قـدری خـواهـم داشـت
از فـلـک خـیـمـه و از خـاک بــسـاطوز سـرشک آب خـوری خـواهم داشت
چـون ز تـبــریـز رسـم سـوی هـراتهـم بـه ری رهـگـذری خـواهم داشـت
عـقـرب از طـالع تـبـریز و ری اسـتنـه ز عـقـرب ضـرری خــواهـم داشــت
مـن چـو بـرجـیـس ز حـوت آمـده امسـرطـان مـسـتـقـری خـواهم داشـت
گر چـه دریاسـت عـراق از سـفرشنــه امــیـد گــهــری خــواهــم داشــت
تـشـنه لـب بـر لـب دریا چـو صـدفسـرو تـن پـی سـپـری خـواهم داشت
صــدفــش چــشــم نـدارم لــیـکــناز نـهـنـگـش حــذری خــواهـم داشـت
عـزلـتــی دارم و امـن ایـنـت نـعـیـمزین دو نعـمت بـطـری خـواهم داشـت
هــیـچ درهــا ســوی درهــا نــبــرمکـه نـه زیـن بـه درری خـواهـم داشـت
گــرچــه آتــش ســرم و بــاد کــلـاهنــه پــی تــاجــوری خــواهــم داشــت
نـه در هیچ سـری خـواهـم کـوفـتنـه ســر هـیـچ دری خــواهـم داشــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.