ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عموی خود کافی الدین شروانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:49 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
طـبـع کافـی که عـسـکر هنر اسـتچـون نی عسـکری همه شـکر اسـت
قــطــره کــوثـــر و قــمــطــره هــنــداز شــکــرهــای لــفــظ او اثـــر اســت
نـه کــلــکــش بــه نـیـشــکــر مـانـدکــز پــی تــب بــریــدن بــشــر اســت
گـل شــکـر را ز رشــک نـیـشـکـرشزهـر در حــلـق و خــار در جــگـر اسـت
نــی مــصــریــش قــنــد مــی زایــدتــا ســمـرقـنـد قـنـد او ســمـر اســت
در شــکــرریــز نــوعــروس ســخـــننـی مـصــریـش خــاطـب هـنـر اســت
بــل عــروس فــلــک بـــبــرد دســتکــان نـی مـصــر یـوســف دگـر اســت
گـر شـکـر زاد کـلـک او چــه عـجــبپس شکر خواهد این عجب خبر است
زعـفـران گـرچــه بــیـخ در آب اسـتآرزومـــنـــد ژالــــه ســــحــــر اســــت
زیــن اشــارت کــه کــرد خــاقــانــیسـر فـراز اسـت بــلـکـه تـاجـور اسـت
پـشت خـم راست دل بـه خـدمت اوهمچـو نون و الـقـلـم همه کـمر اسـت
بــخــتــم از ســرنـگــونـی قــلـمـشچـون سـخـن های او بـلند سـر اسـت
سـیـم و شـکـر فـرسـتــم و خـجـلـمکـه چـرا دسـتـرس همـین قـدر اسـت
شــکــر و ســیـم پــیـش هــمــت اواز مـن و شـعـر، شـرمـسـار تــر اسـت
خـود دل و طـبـع او ز سـیم و شـکـرکـان طـمـغـاج و بــاغ شـوشـتـر اسـت
شـعـر گفتـم بـه عـذر سـیم و شـکرمـخـتــصـر عـذر خـواه مـخـتـصـر اسـت
سیم سنگ است پیش دیده از آنکهم تـراشـش زط کـلـک او گـهر اسـت
اتـــــصــــال نــــجــــوم خــــاطــــر اوفــیــض طــبــع مــرا نــویــدگــر اســت
زیـن ســپــس ابــروار پــاشـم جــانکـایـن قـدر فـتـح بــاب مـاحـضـر اسـت
تــا ابـــد نــام او بــر افــســر عــقــلمهر بـر سـیم و نقش بـر حـجـر اسـتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.