ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از زندان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
غـصـه بـر هـر دلـی کـه کـار کـنـدآب چـشـم آتــشـیـن نـثـار کـنـد
هـر کـه در طـالـعـش قـران افـتــادســـایــه او از او کـــنـــار کـــنــد
روزگـــارم وفـــا کـــنــد هــیــهــاتروزگــار ایــن بـــه روزگــار کــنــد
این فلک کعبـتین بـی نقش استهمه بـر دسـت خـون قـمار کـند
پــنـج و یـک بــرگـرفـت بــاز فـلـککه دوشش را دو یک شمار کند
چـون بـه نیکـیم شـرمـسـار نکـردبـه بـدی چـنـد شـرمـسـار کـنـد
مـرغـیم گـنـگ و مـور گـرسـنـه امکس چـو من مرغ در حـصـار کند
بـانگ مرغـی چـه لـشـگـر انگـیزدصــف مـوری چــه کــار زار کــنـد
شـور و غوغـا شـعـار زنبـور اسـتشـور و غـوغـا کـه اخـتـیـار کـنـد
بــر دو پــایــم فــلــک ز آهــن هــاحـلـقـه ها چـون دهان مـار کـند
این دهـن هـای تـنـگ بـی دنـدانبـر دو سـاق من آن شـعـار کـند
که به دندان بی دهان همه سالاره بـــا ســاق مــیــوه دارکــنــد
ســگ دیـوانــه شــد مــگــر آهـنکـه همـه سـاق مـن فـکـار کـند
آه خــاقــانــی از فــلــک زآنــســورفت چـندان که چـشـم کار کند
هر چـه پـنـهان پـرده فـلـک اسـتآه خـــاقــانــی آشـــکــار کــنــد
کــار او زیــن و آن نــگــردد نــیــککــارهــا نــیــک کــردگــار کــنــد
گر چـه خـصمان ز ریگ بـیشـتـرندهـمـه را مـرگ، خـاکـسـار کـنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.