ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:51 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
بــه فـلـک تــخـتــه در نـدوخـتـه انـدچشم خورشید بـر ندوختـه اند
کـــوه را در هــوا نـــداشـــتـــه انـــدشـمس را بـر قمر ندوخـتـه اند
دیـــده بــــانـــان بــــام عــــالــــم راپـرده ها بـر بـصـر نـدوخـتـه اند
چــرخ و انـجــم پــلـاس شـام هـنـوزبــر پـرنـد سـحـر نـدوخـتـه انـد
روز وشب را بـه عرض شام و شفقزرد وسرخـی دگر ندوخـتـه اند
آســمـان را بــه جــای دلـق کــبــودژنــده تــازه تــر نـدوخــتــه انـد
عـالم آن عـالم اسـت و دهر آن دهراز قـبـاشـان کـمـر ندوخـتـه اند
پس در داد بـسته چون مانده استگـر بـه مسـمار در ندوخـتـه اند
دیـر گـاهـی اسـت تــا لـبــاس کـرمبــهـر قـد بــشـر نـدوخـتـه انـد
خــود بــه پــای رضــا نـبــافـتــه انـدخود بـه دست نظر ندوخته اند
خـلعـتـی کـان ز تـار و پـود وفـاسـتدر زیــان قــدر نــدوخــتــه انــد
بــر تــن نـاقــصــان قــبــای کــمــالبــه طـراز هـنـر نـدوخــتــه انـد
هنری سـرفـکـنده چـون لـاله اسـتکه کلاهش به سر ندوخته اند
بی هنر خوش چو گل که بر کمرشکیسه جـز لعل تـر ندوختـه اند
یک سـر سـفـله نیسـت کز فـلکشبـر کـلـه صـد گـهر ندوخـتـه اند
نــیــســـت آزاده را قـــبـــا نــمـــدیکـه بـر او پـاره بـر نـدوخـتـه اند
ســگ حــیــزی بـــمــرد در بـــغــدادکفـنش جـز بـه زر ندوخـتـه اند
ابــــره مـــا ز خــــام و خــــامـــان راجـز نسـیج آسـتـر ندوخـتـه اند
صـبـر میکـن که جـز بـه مردی صـبـرزهره را بـر جـگـر نـدوخـتـه انـد
دیـده مـگـشـا کـه جـز بـرای کـمـالبـاز را چـشـم بـر نـدوخـتـه انـد
گور چـشـمی کـه بـر تـن یوز اسـتاز پــی شـیـر نـر نـدوخـتـه انـد
جـــوشـــن عــقــل داده انــد تـــو راصـدره کـام اگـر نـدوخــتــه انـد
پـــای در دامـــن قـــنــاعـــت کـــشکـت لـبـاس بـطـر نـدوخـتـه اند
بـــنــگــر احـــوال دهــر خـــاقــانــیگرت چـشـم عـبـر ندوخـتـه اندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.