ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:52 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دوش چـون خـورشـید را مـصـروع خـاور سـاخـتـنـدمـاه نـورا چـون حـمـایـل چـفـتـه پـیـکـر سـاخـتـنـد
قـرص خـور مصـروع از آن شـد کـز حـمـایل بـاز ماندکآن حــمـایـل هـم بــرای قـرصـه خـور سـاخـتــنـد
گـوشـه جـام شـکـسـتـه سـوی خـاور شـد پــدیـدیک جهان نظاره کن کآن جام از چه گوهر ساختـند
محـتـسـب گودی بـه ماه روزه جـام می شـکسـتکآن شـکـسـتـه جـام را رسـوای خـاور سـاخـتــنـد
یـا شــبــانـگــه فــصــد کــردنـد اخــتــران تــب زدهکآسمان طشت و شفق خون، ماه نشتر ساختند
چــرخ جــادو پــیـشــه چــون زریـن قــواه کــرد گـمدامـن کـحــلـیـش را چــیـنـی مـقــور ســاخــتــنـد
در زیـان چــرخ را گـودئی کـه ســهـو افــتــاده بــودکآن زه سـیمین بـر آن دامـن نه در خـور سـاخـتـند
مـاه نو چـون حـلـقـه ابـریشـم و شـب مـوی چـنگموی و ابـریشـم بـهمچـون عود و شـکر سـاخـتـند
مهر چون در خوشه یک مه ساخت خرمن روشنانمــاه را صـــاع زر شـــاه مــظـــفــر ســـاخـــتـــنــد
نـیـمــه قــنـدیـل عــیـســی بــود یـا مــحــراب روحتــا مـثــال طـوق اسـب شـاه صـفـدر ســاخــتــنـد
دوش چـون مـن مـاه نـو دیدم بـه روی تـخـت شـاهاز ریـاض خــاطـرم ایـن قـطـعـه نـوبــر ســاخــتــنـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.