ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش اتابک اعظم مظفر الدین قزل ارسلان عثمان بن ایلدگز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
صـبـح چـون زلـف شـب بـرانـدازدمـرغ صـبــح از طـرب پـرانـدازد
کـرکـس شـب غـراب وار از حـلقبــیـضــه آتــشــیـن بــرانــدازد
کـرتــه فــســتــقـی بــدرد چــرختــا بـــه مــرغ نــواگــر انــدازد
بـرشـکـافـد صـبـا مشـیمه شـبطـفـل خـونین بـه خـاور اندازد
زخـمـه مـطـربــان صـلـای صـبـوحدر زبــان هـای مــزهـر انــدازد
زلـف سـاقـی کـمـند شـب پـیکـردر گــلــوی دو پــیـکــر انــدازد
بـــر قــدح هــای آســـمــان زنــارمشـتـری طـیلسـان در اندازد
لـــب زهــره ز دور بـــوســـه تـــربـر لب خـشـک سـاغـر اندازد
در بـــر بـــلــبـــلــه فــواق افــتــدکــز دهـان آب احــمــر انــدازد
مــرغ فــردوس دیـده ای هــرگــزکــه ز مــنـقــار کــوثــر انـدازد
از نـســیـم قــدح مـشــام فــلـکچون دهد عطسه عنبر اندازد
لـــعـــل در جـــام تـــا خـــط ازرقشـعـله در چـرخ اخـضـر اندازد
ادهم شـب گریخـت سـاقـی کـوتــا کــمــنـد مــعــنـبــر انـدازد
جـان بـه دسـتـار چـه دهیم آن راکـز غـبـب طـوق در بـر انـدازد
خــار در دیــده فــلــک شــکــنــدخـاک در چـشـمه خـور اندازد
عـاشـقـان را که نوش نوش کنندلعلش از پـسـتـه شـکر اندازد
خـاک مجـلس شود فلک چـون اوجـرعـه بـر خـاک اغـبـر انـدازد
رنگ شـوخـی بـه مجـلـس آمیزدسـنگ فتـنه بـه لشـکر اندازد
درع رســتــم بــه ســنـبــل آرایـدتــیــر آرش ز عــبــهــر انــدازد
بــبــرد سـنـگ مـا و آخــر سـنـگبــر ســبــوی قــلــنـدر انـدازد
بــامـدادان کـه یـک سـواره چــرخساخت بـر پشت اشقر اندازد
ســـپــــر زرد کـــرده دیـــلـــم وارهـمـه زوبــیـن اصــفــر انـدازد
از در مـــشـــرق آتــــش افـــروزدسـوی هـر روزن اخـگـر انـدازد
ایــن عـــروســـان عــور رعــنــا رابـــر ســر از آب چــادر انــدازد
زاهــد آســا ســجــاده زربـــفــتبــر ســر کــوه و کــردر انـدازد
گـنـبـد پـیـر سـبــحـه هـای بـلـوردر مــغـــاک مــقــعـــر انــدازد
آهــمــن ســازد آتــش پـــیــکــانتــا در ایـن دیـو، گـوهـر انـدازد
سـنـگ در آبــگـیـنـه خـانـه چــرخایـن دل غــصــه پــرور انــدازد
آتــش انــدر خــزیـنــه خــانــه دلچــرخ نــاکــس بـــرآور انــدازد
گله از چرخ نیست از بخت استکـه مـرا بـخـت در سـر انـدازد
یوسـف از گـرگ چـون کـند نالشکـه بـه چـاهـش بـرادر انـدازد
دم خــاقــانـی ار مــلــک شــنـودجـان بـه خـاقـان اکـبــر انـدازد
فــلــک ار خــلــعــت بـــقــا بـــردبــر قـد شــاه صــفــدر انـدازد
شــاه ایـران مــظــفــر الــدیـن آنکز سـر کسـری افـسـر اندازد
نـفــس بــلــبــلــان مـجــلــس اوزیـن غــزل شــکــر تــر انـدازدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.