ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:53 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دل بـــه ســـودای تـــو ســـر انــدازدسـر ز عشـقت کله بـراندازد
چـون تـو هـر هـفـت کـرده آیـی حـوربـر تـو هـر هفـت زیور انـدازد
بــــه تـــو وزلـــف کـــافـــرت مـــانـــدتـرک غـازی که چـنبـر اندازد
مـــــنـــــم آن مـــــرغ کآذر افـــــروزدخـویـشـتــن را در آذر انـدازد
طــالــعــم از بـــرت بــرون انــداخــتگـر بــنـالـم بــرون تـر انـدازد
کـیسـت کـز سـرنبـشـت طـالـع مـنسـرگذشتـی بـه داور اندازد
چـــشــم مــن در نــثـــار بـــالــایــتهم بـه بـالـات گـوهـر انـدازد
زیـــر پــــای غـــم تـــو خـــاقـــانـــیپــیـل بــالـا ســر و زر انـدازد
عـــقـــل او گـــوهـــر ار زجــــان داردپــیـش شـاه مـظـفـر انـدازد
شـه قزل ارسـلان که در صـف شـرعتـیغ عـدلش سـر شـر اندازد
ســـگ درگـــاه او قـــلـــاده حـــکـــمدر گـلـوی غــضــنـفـر انـدازد
هـمـتــش کـه اجـری مـسـیـح دهـدطـوق در حـلق قـیصـر اندازد
آتــــش تــــیـــغ او گــــه پــــیـــکــــارشـعله در قصـر قیصـر اندازد
بـــحـــر اخـــضــر نــیــرزد آن قــطــرهکـز سـر کـلـک اسـمر اندازد
آســــمـــان در نـــثــــار ســــاغـــر اوسـبـحـه سـعـد اکـبـر اندازد
خـنـجـر او چـو حـربـه مـهـدی اسـتکـه بــه دجــال اعــور انـدازد
دور نــه چـــرخ بـــهــر اقــطـــاعـــشقرعه بـر هفت کشـور اندازد
تـیر چـون در کمان نهد بـحـری استکــه نـهـنـگ شــنـاور انـدازد
دام مــاهـی شــود ز زخــم نـهـنــگگـر بـه سـد سـکـنـدر اندازد
چـون کـشـد قـوس جـو زهـر بـیـنـیکـه بــه جـوزای ازهـر انـدازد
اســـد از ســـهــم نــاخـــنــان ریــزدعـقـرب از بـیم نشـتـر اندازد
از شـــکـــوه هــمـــای رایــت شـــاهکـرکـس آسـمـان پــر انـدازد
دهــر دربـــان اوســت بــر خــدمــشنـاوک ظــلـم کــمـتــر انـدازد
آنـکـه در کـعــبــه اعــتــکـاف گـرفـتسنگ چـون بـر کبـوتـر اندازد
دولـتـش را ز قـصـد خـصـم چـه بـاکگـر هوس های مـنکـر اندازد
ایــنــت نـــادان کـــه آتـــش افـــروزدخـویشـتـن در شرر در اندازد
نـصـرتـش رهبـر اسـت و رهرو مـلـکرای بـــا رای رهــبــر انــدازد
یــاری از کـــردگــار دان کــه رســـولخــاک در روی کــافــر انـدازد
گــر مـخــالـف مـعــســکــری ســازدطـعـنـه ای در بــرابــر انـدازد
بــــخـــت شـــه چــــرخ را فـــرود آردکآتـش اندر مـعـسـکـر اندازد
بــد ســگـالـش کــجــا ز بــحــر نـیـازکشتی جان بـه معبـر اندازد
دســت رحــمـت کــجــا زنـد در آنـکتـیغ او دسـت جـعـفـر اندازد
خـصـم فـرعـونـی ار بـه کـیـنـه شـاهآلــت ســحــر بــیـمـر انـدازد
یــد بـــیــضــای شــاه مــوســـی واراژدهای فـسـون خـور انـدازد
بخت، صیاد پیشه ای است که صیدنه بـه زوبـین و خـنجـر اندازد
قــصـــر جـــان را مــهــنــدس قــدرتنه بـه پـرگار و مسـطر اندازد
شـه چـو چـوگـان زنـد سـلـیمـان واررین بـر آن بـاد صـرصـر اندازد
جــفـت و طـاق ســپــهـر درشــکـنـدجـفـتـه ای کان تـکاور اندازد
بـشـکـند سـنـبـلـه بـه پـای چـنـانکداس من چشم اختـر اندازد
گــه گــه از نــنــگ آهـن ار نــعــلــیزآن سـم راه گـسـتـر انـدازد
مــیــخــش از روم در عــرب فــکــنــدگردش از چین به بربر اندازد
نـعـش از آن گـرد سـنـدسـی ســازدبـر سر هر سه دخـتـر اندازد
دشــمـن بــد نـهـاد فــعــل ســگــیبـر شـه شـیـر پـیـکـر انـدازد
دیــو کــژ کــژ بــه مــردم انــدیــشــدفـحـل بـد بـد بـه مادر اندازد
مـغ کـه از رخ نـقـاب شـرم انـداخــتناحـفاظـی بـه خـواهر اندازد
دســت نـمـرود بــیـن کـه نـاک کـفـردر ســـپـــهــر مــدور انــدازد
سـنـگ تـهمـت نگـر کـه دسـت یهودبــر مـســیـح مـطـهـر انـدازد
بــه رعــیـت مـلـک هـمـان انـداخــتکـه بـه امـت پـیـمـبـر انـدازد
لــاجــرم امـتــش هـمــان خــواهـنـدکـه بـه مـخـتـار حـیدر اندازد
تــا زمـیـن بــر کـتــف ز خــلـعــت روزطـیـلـســان مـزعـفـر انـدازد
تــا ســپــهـر از ســتــارگـان بــر سـرشـب گهر تـاب معجـر اندازد
دولــتــش بـــاد تــا بــســاط جــلــالبـــر زمــیــن مــکــدر انــدازد
قـــدرتـــش بـــاد تـــا طـــراز کــمــالبــر ســپــهـر مـعـمـر انـدازدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.