ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حکمت و اندرز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چـــشــم بـــر پـــرده امــل مــنــهــیــدجــرم بــر کــرده ازل مــنــهـیـد
علت هست و نیست چون ز قضاستکوشـش و جـهد را علل منهید
چـــون بـــنــابـــود دل قـــرار گـــرفـــتبـود یک هفـتـه را محـل منهید
عـمر کز سـی گذشـت کـاسـتـه شـدمهر بـر عـمـر ازین قـبـل منهید
مـه بـکـاهد چـو زو دو هفـتـه گـذشـتعـمر را جـز بـه مه مثـل منهید
شـهـد کـز حــلـق بــگـذرد زهـر اسـتنام آن زهر پـس عـسـل منهید
رزق جستـن بـه حیله شیطانی استشـیطـنت را لقـب حـیل منهید
بـــــه تـــــوکـــــل زیــــیـــــد و روزی راوجـه جـز لـطـف لـم یزل منهید
نـــامـــرادی مـــراد خـــاصـــان اســـتپــس قـدم در ره امـل مـنـهـیـد
حـرص بــی تـیـغ مـی کـشـد هـمـه راپـس همه جـرم بـر اجل منهید
رخـــت دل بـــر در هـــوس مـــبـــریـــدمـهـر شـه بـر زر دغـل مـنـهـید
خـــرد ســخـــتـــه را هــوا مــکــنــیــدرطـب پــخـتـه را دقـل مـنـهـیـد
ای امـــامـــان و عــــالــــمـــان اجــــلخـال جـهـل از بـر اجـل مـنـهید
عــلـم تــعــطــیـل مـشــنـویـد از غــیـرسـر تـوحـیـد را خـلـل مـنـهـیـد
فــلــســفــه در ســخــن مــیـامــیـزیـدوآنـگـهی نـام آن جـدل مـنـهید
وحــل گــمــرهـی اســت بــر ســر راهای سـران پـای در وحـل منهید
زجـــل زنــدقـــه جـــهــان بـــگـــرفـــتگوش همت بر این زجل منهید
نقد هر فلسـفی کم از فلسـی اسـتفـلـس در کـیسـه عـمل منهید
دین بـه تیغ حق از فشل رستـه استبـاز بـنـیادش از فـشـل مـنـهید
حــرم کــعــبــه کــز هـبــل شــد پــاکبـاز هم در حـرم هـبـل مـنـهید
نـاقــه صــالــح از حــســد مـکــشــیـدپــایـه وقــعــه جــمـل مـنـهـیـد
آنــچــه نــتـــوان نــمــود در بـــن چــاهبــر سـر قـلـه جــبــل مـنـهـیـد
مــشـــتـــی اطــفــال نــو تـــعــلــم رالــوح ادبــار در بــغــل مــنـهـیـد
مــرکــب دیــن کــه زاده عــرب اســتداغ یونـانـش بـر کـفـل مـنـهید
قـــفــــل اســــطــــوره ارســــطــــو رابـر در احـسـن الـمـلـل مـنـهید
نـــقـــش فـــرســـوده فـــلـــاطـــون رابـر طـراز بـهـین حـلـل مـنـهـیـد
عــلـم دیـن عــلـم کــفــر مـشــمـاریـدهـرمـان هـمـبـر طـلـل مـنـهـید
چـشـم شـرع از شـماسـت ناخـنه داربـر سـر نـاخـنـه سـبـل مـنـهید
فــلــســفــی مــرد دیـن مــپــنــداریــدحـیز را جـفـت سـام یل مـنهید
فـــرض ورزیـــد و ســــنـــت آمـــوزیـــدعـذر نـاکـردن از کـسـل مـنهید
از شـمـار نـحـس مـی شـوند این قـومتـهمـت نحـس بـر زحـل مـنهید
گـل عـلـم اعــتــقـاد خــاقـانـی اســتخارش از جهل مستـدل منهید
افـــضـــل ار زیــن فـــضـــول هــا رانـــدنـام افـضـل بـجـز اضـل مـنـهیدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.