ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»تجدید مطلع

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:55 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
آن مــه نـو بــیـن کــه آفــتــاب بــرآوردغـنـچـه گـل بـیم کـه نوبـهار درآورد
از افـق صـلـب شـاه بــیـن کـه مـه نـوآمــد و عــیــد جــلــال بــر اثــر آورد
مــاه نـو از فــلــک بــه مـنـزل نـه مــاهشـاه زمین را بـه نورهان ظـفر آورد
در طــبــق آفــتــاب چــون مـه نـو دیـدصـبــح دم از اخـتــران نـثــار زر آورد
زآنکه ملک بـوالمظفر آدم ثـانی اسـتقدرت او شـیث مشـتـری نظـر آورد
زآنکـه شـه مـشـرق اسـت نوح زمـانهدولـت او سـام اسـمان خـطـر آورد
بـخـت که سیاره سـعادت شاه اسـتیوسـف تـازه نگـر کـه از سـفـر آورد
جـوهـر اسـفـنـدیـار وقـت بــه گـیـتــیبـهمن کسـری فش و قبـاد فر آورد
عـنـصـر نـوشـین روان عـهد بـه عـالـمهــرمــز دولــت طــراز تــاجــور آورد
شاه محـمد جـلالت اسـت و بـه تـاییدچـرخ ز صـلبـش محـمدی دگـر آورد
جـان فـریـبـرز ازین شـرف طـرب افـزودذات مـنـوچـهر ازین خـبـر بـطـر آورد
کــوه جــلــالــت چــو داد گــوهــر دریـاگـوهـر آن کـوه بـیـشـتـر گـهـر آورد
بــحـر سـعـادت چــو داد عـنـبــر سـاراعنبـر آن بـحـر شادیی بـه سر آورد
زهره همه تـن زبـان نمود چو خورشیدمـژده دولـت بــه شــاه دادگــر آورد
شاه سـلیمان نگین بـه مژده نگین دادیعـنی بـلقـیس مملکت پـسـر آورد
وارث جم اخستـان که چرخ بـه رزمشچـون صف مور از ملائکه حشر آورد
در کـمـر عـمـر شــاه دســت بــقـا دادکـایزد از اجـرام دسـت آن کمر آورد
آیــت تــایـیـد بــاد کــز پــی مــدحــشخــاطــر خــاقــانـی آیـت هـنـر آورد
ز آن فـلکـی کـو بـنات نعـش همی زادسـعد سعودش سماک نیزه درآورد
شاه جهان ابر ذات و بحر صفات استز آن صدف ملک ازو چنین گهر آوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.