ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در رثاء امام عز الدین ابوعمر و اسعد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:58 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
کـو دلـی کـانـده کـسـارم بــود و بــساز جـهان زو بـوده ام خـشـنود و بـس
مـــرغ دیـــدی کــــو ربــــایـــد دانـــه رامحنت این دل هم چنان بربود و بس
مـن ز چــرخ آبــگــون نـان خــواســتــماو جــگـر اجــری مـن فـرمـود و بــس
چــرخ بــر مـن عــیـد کــرد و هـر مـهـممـاه نـوصـاع تــهـی بــنـمـود و بــس
مـن زکـات اسـتــان او در قـحــط سـالهم بـصـاعـی بـاد می پـیمود و بـس
ز آتــش دولـت چـو در شـب ز اخـتــرانگـرمـیـی نـادیـده دیـدم، دود و بــس
مایه سـلـوت بـه غـربـت شـد ز دسـتدل زیان افتـاد و محـنت سـود و بـس
تـا بـه تـبـریزم دو چـیزم حـاصـل اسـتنــیـم نــان و آب مــهـران رود و بــس
زیر خـاک آسـاید آن کـز تـخـم مـاسـتتـخـم هم در زیر خـاک آسـود و بـس
چـون بـرویـد تـخـم مـحـنـت هـا کـشـدمحنت داسش که سر بـدرود و بـس
آتـش از دسـت فلک سودم بـه دسـتکو به پای غم چو خاکم سود و بـس
عـودی خــاک آتــشــیـن اطـلـس کـنـمز آب خـونین کـاین مژه پـالـود و بـس
گــر چـــه غــم فــرســوده دوران بـــدممـرگ عـز الـدین مـرا فـرسـود و بـس
بـر سر خـاکش خـجـل بـنشست چـرخنـیـم رو خـاکـی و خـون آلـود و بــس
مـه بـه اشـک از خـاک راه کـهـکـشـانگـل گـرفـت و خــاک او انـدود وبــس
گفتم ای چرخ این چنین چون کرده ایپـس بـه خون ما توئی ماخوذ و بـس
هـم ز عــذر خــود تــظــلـم کــرد چــرخکان تـظلم گوش من بـشـنود و بـس
بــــر لـــبــــاس دیـــن طـــراز شـــرع رالفـظ و کلکـش بـود تـار و پـود و بـس
مـهـدی دین بـود لـیکـن چـون مـسـیـحبــر دل بـیـمـارم او بــخـشـود و بـس
جـاه و جـانی بـس بـه تـمکین و حضوربــر تــن و جـان مـن او افـزود و بــس
گــر چــه در تــبـــریــز دارم دوســتـــاندوسـتـی جـانـی مـرا او بـود و بــس
بــعــد از او در خــاک تــبــریـزم چــکــارکــابـــروی کــار مــن او بــود و بـــسپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.