ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در ستایش فخر الدین منوچهر شروان شاه به التزام لفظ «عید» در هر بیت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 02:59 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
رخـــســـار صـــبـــح را نــگــر از بـــرقــع زرشکز دسـت شاه جـامه عیدی است در بـرش
گردون بـه شـکل مجـمر عیدی بـه بـزم شـاهصـبـح آتـش ملـمع و شـب مـشـک اذفـرش
مشـرق بـه عود سـوخـتـه دندان سـپـید کردچـون بـوی عـطـر عـیـد بــرآمـد ز مـجـمـرش
گردون فرو گذاشـت هزاران حـلی که داشـتصاعی بساخت کز پی عید است درخورش
مـرغ سـحـر شـنـاعـت از آن زد چـو مـصـریـانکـــان صـــاع دیـــد بــــبــــار ســـحـــر درش
آری بــه صــاع عــیـد هـمــی مــانـد آفــتــاباز نــام شـــاه و داغ نــهــاده مـــشـــهــرش
داغی است بر جبین سپهر از سه حرف عیدمـاه نـوابـتـدای سـه حـرف اسـت بـنـگـرش
فـصـاد بــود صـبــح کـه قـیـفـال شـب گـشـادخـورشید طشـت خـون و مه عید نشـتـرش
مـه روزه دار بــود هـمـانـا از آن شــده اســتتــن چــون خــلــال مــایـده عــیـد لــاغــرش
یا حـلـقـه گـویی از پـی آن شـد کـه روز عـیدخــســرو بــه نـوک نـیـزه ربــایـد ز خــاورش
خــاقـان اکـبــر آنـکـه ز دیـوان نـصــرت اســتبـــر صـــد هــزار عـــیــد بـــرات مـــقـــررشپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.