ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در حماسه و نکوهش حسودان و سخنی در حکمت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:00 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
هر زمـان زین سـبـز گـلـشـن رخـت بـیرون می بـرمعـالـمـی از عـالـم وحــدت بــه کـف مـی آورم
تـخـت و خـاتـم نـی و کـوس رب هب لـی مـی زنـمطــور آتــش نـی و در اوج انـا الــلـه مـی پــرم
هرچـه نـقـش نـفـس مـی بـینـم بـه دریا مـی دهمهر چـه نقد عـقل می یابـم در آتـش می بـرم
گـه بــه حــد مـنـزل از ســدره ســریـری مـی کـنـمگه بـه قدر همت از شـعری شـعاری می بـرم
داده نـــه چـــرخ را در خـــرج یــکـــدم مـــی نـــهــمزاده شش روز را بـر خوان یک شب می خورم
گـرچــه طـبــع از آبــنـوس روز و شــب زد خــرگـهـمورچـه دهـر از لـاجــورد آسـمـان کـرد افـسـرم
از بـــرون تـــابـــخـــانــه طــبـــع یــابـــی نــزهــتـــموز ورای پــالــگــانــه چــرخ بــیـنـی مــنــظــرم
گـر بــپــرم بــر فـلـک شــایـد، کـه مـیـمـون طــایـرمور بــچـربـم بـر جـهـان زیـبـد کـه والـا گـوهـرم
بــاخــتــم بــا پــاکـبــازان عـالـم خــاکـی بــه خــاکوز پــی آن عــالــم ایـنـک در قــمـاری دیـگــرم
ســـاخـــتـــم آیــیــنـــه دل، یــافـــتـــم آب حـــیــاتگرچـه بـاور نایدت هم خـضـر و هم اسـکـندرم
بــردم از نـراد گــیـتــی یـک دو داو انـدر ســه زخــمگرچه از چـار آخشیج و پـنج حس در ششدرم
هــاتـــف هــمــت عــســی ان یــبـــعــثــک آواز دادعـشـق بــا طـغـرای جـاء الـحـق درآمـد از درم
من چو طوطی و جهان در پیش من چون آینه استلـاجـرم معـذورم ار جـز خـویشـتـن می ننگـرم
هـرچـه عـقـلـم از پــس آیـیـنـه تــلـقـیـن مـی کـنـدمن همان معنی بـه صـورت بـر زبـان می آورم
پــیـش مــن جــز اخــتــر و بــت نــیــســت آز و آرزومـن خـلـیل آسـا نـه مـرد بـت نـه مـرد اخـتـرم
بــر زبــان گــر نــعــبــد الــاصــنــام رانــدم تــاکــنـوندل بــه انـی لـااحــب الـافـلـیـن شـد رهـبــرم
در مــقـــام عـــز عـــزلــت در صـــف دیــوان عـــهــدراسـت گـوئی روسـتـم پـیکـار و عـنقـا پـیکـرم
قــوت عــرق عــراق از مــادت طـــبـــع مــن اســـتگـرچــه شــریـان دل شـروانـیـان را نـشــتــرم
فـقـر کـان افـکـنـده خــلـق اســت مـن بــرداشـتــمزال کـان رد کـرده سـام اسـت من می پـرورم
در قــلـاده ســگ نـژادان گــرچــه کــمـتــر مـهـره امدر طـویـلـه شـیـر مـردان قـیمـتـی تـر گـوهـرم
عــــالـــم از آوازه خــــاقــــانـــی افــــروزم ولـــیـــکهــمـــت از آوازه خـــاقـــانــی آمـــد بـــرتـــرم
این تـفـاخـار نـقـطـه دل راسـت وین دم زان اوسـتورنه من خود را در این میدان ز مردان نشمرم
جــاه را بــردار کـردم تــا فـلـک گـفـت ای خــطــیـبنـائب مـن بــاش ایـنـک تـیـغ و ایـنـک مـنـبــرمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.