ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکایت از روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:03 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
عــافــیـت را نــشــان نــمــی یـابــموز بــلــاهـا امــان نـمـی یـابــم
مــی پـــرم مــرغ وار گـــرد جـــهــانهـیـچ جـا آشـیـان نـمـی یـابـم
نیسـت شب کز رخ و سـرشک بـهمصـد بـهـار و خـزان نـمـی یـابـم
دل گـم گــشــتــه را هـمـی جــویـمسـالـها شـد نشـان نمی یابـم
خوارش افکند می به خاک چه سودراه بــر آســمــان نـمــی یـابــم
دولـت انـدر هـنـر بــسـی جــسـتــمهر دو در یک مـکـان نمی یابـم
گـــوئیـــا آب و آتــــشـــنـــد ایـــن دوکه به هم صلحشان نمی یابم
زیـن گـرانـمـایـه نـقـد کـیـسـه عـمـرحــاصـل الـا زیـان نـمـی یـابــم
بــخــت اگـر آســمـانـی اســت چــرابـر خـودش پـاسبـان نمی یابـم
بــهــر نــوزادگــان خــاطــر خــویــشبــخـت را دایـگـان نـمـی یـابــم
خوان جـان ساختـن چه سود که منبـه سـزا مـیهـمـان نـمـی یابـم
زاغ حـــرص و هـــمـــای هــمـــت راریـزه و اسـتـخـوان نـمـی یـابـم
خـویـشـتــن خـوار کـرده ام چــو مـورچـه تـوان کـرد نـان نـمـی یابـم
چـون نـتـرسـم کـه در نـشـیـمـن دیوهـیچ تـعـویذ جـان نـمـی یـابـم
بـس سبع خانه اس است کاندر ویهـمـدمـی ایرمـان نـمـی یـابـم
یـک جــهـان آدمــی هـمــی بــیـنــممـردمـی در مـیـان نـمـی یـابـم
دشــمـنـان دســت کــیـن بــرآوردنـددوسـتـی مـهربـان نـمـی یابـم
هم بـه دشـمـن درون گـریزم از آنـکیـاری از دوسـتـان نـمـی یـابــم
عـــهـــد یـــاران بــــاســـتــــانـــی راتـازه چـون بـوستـان نمی یابـم
همه فـرعـون و گـرگ پـیشـه شـدندمـن عـصـا و شـبـان نمی یابـم
ز آن نـمـط کـارزوی خــاقـانـی اسـتجـای جـز بـر کـران نـمـی یابـم
در زمـــانـــه پـــنـــاه خـــویـــش الـــادر شــاه جــهـان نـمــی یـابــمپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.