ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در عزلت و قناعت و بی طمعی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
زیــن بـــیــش آبـــروی نــریــزم بـــرای نــانآتـش دهـم بـه روح طـبـیعـی بـه جـان نـان
خــون جــگـر خــورم نـخــورم نـان نـاکـسـاندر خـون جــان شـوم نـشـوم آشـنـای نـان
بــا ایـن پـلـنـگ هـمـتـی از سـگ بــتـر بـومگر زین سپس چو سگ دوم اندر قفای نان
در جــرم مـاه و قـرصـه خــورشــیـد نـنـگـرمهـرگـه کـه دیـدهـا شــودم رهـنـمـای نـان
از چــشــم زیـبــق آرم و در گـوش ریـزمـشتــا نـشـنـوم ز ســفـره دو نـان صـلـای نـان
گـفـتـم بــه تـرک نـان سـپــیـد سـیـه دلـانهـل تــا فــنـای جــان بــودم در فـنـای نـان
نانشان چو برف لیک سخنشان چو ز مهریرمـن زاده خــلــیـفــه نـبــاشــم گــدای نـان
آن را دهــنــد گــرده کــه او گــرد گــو دویــدمـن کـیـمـیـای جـان نـدهـم در بـهـای نـان
چــون آب آسـیـا ســر مـن در نـشـیـب بــادگـر پـیش کـس دهـان شـودم آسـیای نـان
از قــوت در نـمـانـم گـو نـان مـبــاش از آنـکقـوتــی اسـت مـعـده حــکـمـا را ورای نـان
چـون آهوان گیا چـرم از صحـن های دشـتانــدیــک نــگــذرم بـــه در ده کــیــای نــان
تـا چـنـد نـان و نـان کـه زبــانـم بــریـده بــادکآب امـــیــد بـــرد امـــیــد عـــطـــای نـــان
آدم بــرای گــنــدمــی از روضــه دور مــانــدمــن دور مــانــدم از در هـمــت بــرای نــان
آدم ز جــنـت آمــد و مـن در ســقــر شــدماو در بــلــای گــنـدم و مــن در بــلــای نـان
یـــارب ز حــــال آدم ورنـــج مـــن آگـــهـــیخـود کن عتـاب گندم و خـود ده جـزای نان
تـا کی ز دسـت ناکـس و کـس زخـمها زنندبـــر گــردهــای نــامــوران گــردهــای نــان
نـانـم نـداد چـرخ نـدانـم چـه مـوجـب اسـتای چــرخ نـاســزا نـبــدم مـن ســزای نـان
بــر آسـمـان فـرشـتـه روزی بـه بــخـت مـنمـــنــســـوخ کـــرد آیــت رزق از ادای نــان
خــاقــانـیـا هـوان و هـوا هـم طــویـلــه انــدتـا نـشـکـننـد قـدر تـو، بـشـکـن هوای نـان
نانی کـه از کـسـان طـلـبـی بـر خـدا نویسکـاخـر خـدای جـانـت بــه از کـدخـدای نـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.