ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تجرید و عزلت و قناعت و بی طمعی و شکایت از روزگار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:05 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نــاگــذران دل اســت نــوبــت غــم داشــتــنجــــبــــهـــت آمـــال را داغ عـــدم داشـــتــــن
صـاحـب حـالـت شـدن حـلـه تــن سـوخـتــنخـــارج عـــادت شـــدن عــده غــم داشـــتـــن
سـر بــه تـمـنـای تــاج دادن و چـون بــگـذریهـم ســر و هـم تــاج را نـعــل قــدم داشــتــن
زین سوی جیحون توان کشتی و پل ساختنهر دو چـو ز آن سـو شدی از همه کم داشتـن
پـیـش بــلـا واشـدن پــس بــه مـیـان دو تـیـغهـمـچــو نـشـان دو مـهـر خــوی درم داشـتــن
چـون بـه مـصـاف سـران لـاف شـهـادت زنـیزشـت بــود پــیـش زخـم بــانـگ الـم داشـتــن
نقش بـت و نام شاه بـر خـود بـسـتـن چـو زروآنـگـهـی از بــیـم گـاز رنـگ ســقـم داشــتــن
تـات ز هـسـتـی هـنـوز یـاد بــود کـفـر و دیـنبـتـکـده را شـرط نـیـسـت بـیـت حـرم داشـتـن
تـا که تـو از نیک و بـد همچـو شب آبـستـنیرو کـه نه ای همچـو صـبـح مرد عـلـم داشـتـن
بـی دم مردان خـطاسـت در پـی مردم شدنبـی کف جـم احمقی است خاتـم جم داشتـن
شـاهد دل در خـراس رخـصت انصاف نیسـتبـــر ره اوبـــاش طــبـــع قــصــر ارم داشـــتـــن
تـشـنـه بـمـانـده مـسـیـح شـرط حـواری بـودلـاشـه خــر زاب خـضـر سـیـر شـکـم داشـتــن
درگــذر از آب و جــاه پـــایــه عــزلــت گــزیــنکــز ســر عــزلـت تــوان مـلـک قــدم داشــتــن
چون بـه یکی پـاره پـوست شهر توانی گرفتغــبـــن بـــود در دکــان کــوره و دم داشـــتـــن
عـادت خــورشـیـد گـیـر فـرد و مـجــرد شـدنچـنـد بــه کـردار مـاه خـیـل و حـشـم داشـتــن
دیـگ امــانــی مــپــز تــات نــیــایـد ز طــمــعپـیش خسان کفچـه وار دست بـه خم داشتـن
هـمـت و آنـگـه ز غـیـر بــرگ و نـوا سـاخـتــنعـیـسـی و آنـگـه بـه وام نـیل و بـقـم داشـتـن
از در کـــم کـــاســـگــان لــاف فـــزونــی زدنوز دم لــایــفــلــحــان گــوش نــعــم داشــتـــن
لــاف فـــریــدون زدن و آنــگـــه ضـــحـــاک وارسـلـطـنـت و شـیـطـنـت هـر دو بـهـم داشـتـن
صـحـبــت مـاء الـعـنـب مـایـه نـار الـلـه اسـتتــرک چــنـیـن آب هـســت آب کــرم داشــتــن
چـــنــد پـــی کـــار آب بـــر ره زردشـــتـــیــانعقل که کسری فش است وقت ستم داشتن
سـینه بـه غـوغـای حـرص بـیش میالـا از آنکنیسـت بـه فـتـوای عـقـل گرگ بـه رم داشـتـن
بـهر چنین خشک سال مذهب خاقانی استاز پــی کـشـت رضـا چــشـم بــه نـم داشـتــن
از ســر تــســلـیـم دل پــیـش عــزیـزان فـقـرحـلـقـه بـه گـوش آمـدن غـاشـیه هم داشـتـن
بــهـر دل والــدیـن بــســتــه شــروان شــدنپــیـش در اهــل بــیــت مــاتــم عــم داشــتــنپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.