ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح پیغمبر اکرم (ص)

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
عــشــق بــهـیـن گـوهـری اســت، گـوهـر دل کـان اودل عجمی صورتی است عشق زبان دان
خــاصــگـی دســتــراســت بــر در وحــدت دل اســتاینکه بـه دسـت چـپ اسـت داغگه ران او
تـــا نــکــنــی زنــگ خـــورد آیــنــه دل کــه عــشـــقهـســت بــه بــازار غــیـب آیـنـه گـردان او
عقل جگر تفته ای است، همت خشک آخوری استجـرعـه کـش جــام دل، زلـه خـور خـوان او
از خــط هـســتــی نـخــســت نـقـطـه دل زاد و بــسلـیک نـه در دایره اسـت نـقـطـه پـنـهان او
رهـــرو دل ایـــمـــن اســــت از رصـــد دهـــر از آنـــککــمــتــر پــروانــه اســت دهــر ز دیـوان او
دل بــه رصــد گـاه دهـر بــیـش بــهـا گـوهـری اســتدخــل ابــد عــشــر او فــیـض ابــد کـان او
لـــیـــک ز بــــیـــم رصــــد در گــــلــــش آلـــوده انـــدتــاز گــل آیـد بــرون گــوهــر رخــشــان او
دل چــو فــرو کــوفــت پـــای بـــر ســر نــطــع وجــوددهـر لـگـد کـوب گـشـت از تـک جـولـان او
نـیـســت ازیـن آب و خــاک ز آب و هـوائی اســت دلکآتــش بــازی کــنـد شــیـر نـیـســتــان او
ای شـــده از دســـت تـــو حـــلــه دل شـــاخ شـــاخهـم تــو مـطــرا کـنـان پــوشــش ایـوان او
یــــوســــفــــی آورده ای در بـــــن زنــــدان و پـــــسقــفــل زر افـــکــنــده ای بـــر در زنــدان او
حـــوروشــی را چـــو مــور زیــر لــگــد کــشــتـــه ایپــس پــر طــاووس را کـرده مـگـس ران او
خـــوش نــبـــود شـــاه را اســـب گـــلـــیــن زیــر رانرخـــش بـــه هــرای زر مــنــتـــظــر ران او
دل کـه کـنـون بــیـدق اسـت بــاش کـه فـرزیـن شـودچـونـکـه بـه پـایان رسـد هـفـت بـیابـان او
شــمــه ای از ســر دل حـــاصــل خــاقــانــی اســتکز سر آن شمه خـاست جـنبـش ایمان اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.