ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح پدر خویش علی نجار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ســلــســلــه ابـــر گــشــت زلــف زره ســـان اوقــرصــه خــورشــیـد شــد گــوی گــریــبــان او
پــنـجــه شــیـران شــکـســت قـوت ســودای اوجــوشــن مـردان گـســســت نـاوک مـژگـان او
خـوش نـمـکـی شـد لـبــش، تــره تـر عـارضـشبــر نــمــک و تــره بــیــن دل هــا مــهــمــان او
رنــگ بـــه ســـبـــزی زنــد چـــهــره او را مــگــرســوی بـــرون داد رنــگ پــســتــه خــنــدان او
گرچه ز مهری که نیست، نیست دلش ز آن منهست بهرسان که هست هستی من ز آن او
دازم زنـــگــــار دل، دارم شــــنـــگـــرف اشــــککـیسـت کـه نـقـشـی کـنـد زین دو بـر ایوان او
عـمـر مـن انـدر غـمـش رفـت چــو نـاخـن بــسـرمــانــدم نــاخــن کــبـــود از تـــب هــجـــران او
گـرچــه شــکـر خــنـده زد بــر دل چــون آتــشـمآتـــش مــن مــگــذارد بـــر شــکــرســـتـــان او
دیلـم تـازی مـیان اوسـت، مـن از چـشـم و سـرهــنــدوکـــی اعـــجـــمــی، بـــنــده دربـــان او
عـشـق بــه بــانـگ بــلـنـد گـفـت کـه خــاقـانـیـایـار عـزیـز اسـت سـخـت، جــان تــو و جــان او
دی پــدر مــن بــه وهــم دایـره ای بــرکــشــیــددیـــد در آن دایـــره نـــقــــطــــه مــــرجــــان او
صــانــع زریـن عــمــل، پــیـر صــنــاعــت عــلــیکـز یـد بــیـضــا گـذشــت دســت عـمـل ران اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.