ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:08 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
لــشــکــر غــم ران گــشـــاد و آمــد دوران اوابــلــق روز و شــب اســت نــامــزد ران او
هر کـه چـنین لـشـکـرش نـعـل در آتـش نهادنـعــل بــهـا داد عــمـر بــر ســر مـیـدان او
غــم کــه درآیـد بــه دل بــنـگـری آســیـب آنکـاتـش کـافـتـد در آب بـشـنـوی افـغـان او
اول جــنـبــش کـه نـو گـلـبــن آدم شــکـفـتمـیـوه غـم بـود و بــس، نـوبــر بـسـتـان او
و آخـر مـجـلـس کـه دهر میکـده غـم گـشـاددور ز مــا درگـــرفـــت ســـاقـــی دوران او
جرعه ای از دست او کشتن ما را بس استاین همه بـر پـای چـیست بـلبـله گردان او
آمــد بـــاران غــم پـــول ســـلــامــت بـــبـــردبـر سـر یک مشـت خـاک تـا کـی بـاران او
پــنـجـره عـنـکـبــوت نـیـسـت جـنـان اسـتـوارکـز احــد و بــوقـبــیـس بــایـد غـضـبــان او
آتـــش غــم پـــیــل را درد بـــرارد چـــنــانــکصــدره پــشــه ســزد صـورت خــفـتــان او
نـاف تــو بــر غــم زدنـد، غـم خــور خــاقـانـیـاآنکه جهان را شناخت غمکده شد جان او
والـی عــزلـت تــویـی، ایـنـک طــغــرای فـقـرمـشـرف وحـدت تـو بـاش، ایـنـک دیوان او
سـرو هـنـر چـون تــویـی دسـت نـشـان پــدردســـت ثـــنــا وامــدار هــیــچ ز دامــان او
حـافـظ دین بـوالـحـسـن، بـحـر مکـارم عـلـیکابـخـور جـان ماست چـشمه احـسـان اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.