ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در تغزل و شکایت

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:09 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دلــســوز مـا کــه آتــش گــویـاســت قــنـد اوآتــش کــه دیـد دانــه دلــهــا ســپــنــد او
هـــر آفـــتـــاب زردم عـــیـــدی بـــود تـــمـــامچـون بـینمش که نیم هلال اسـت قـند او
بــر چـون پــرنـد، لـیـک دلـش گـوشـه پــلـاسمـن بــر پــلـاس مـاتــم هـجـر از پــرنـد او
رخ را نمـکـسـتـان کـنم از اشـک شـور از آنکچـشـمـم نمـک چـنـد ز لـب نوش خـند او
در ســیـنـه حــلـقـه هـا شــودم آه آتــشــیـناز خــــام کــــاری دل بــــیـــدادمــــنـــد او
زیـن ســرد بــاد حــلـقـه آتــش فـســرده بــادتــا نـعــل زر کـنـم پــی ســم ســمـنـد او
جـرمی نکرده حـلقه گوشـش ولی چـه سـودآویـخـتـه بـه سـایـه مـشـکـیـن کـمـنـد او
پـند من اسـت حـلقه گوشش ولی چـه سودحـلـقـه بـه گـوش او نـکـنـد گـوش پـنـد او
خـــاقــانــی آن اوســـت غــلــام درم خـــریــدبـفـروشـدش بـه هیچ کـه نـاید پـسـند او
ننـدیشـد از فـلـک، نـخـرد سـنـبـلـش بـه جـوبـر کهکـشـان و خـوشـه بـود ریشـخـند او
زیـن ســبــز مـرغـزار نـجــویـد حــیـات از آنـکقـصـاب حــلـق خــلـق بــود گـوسـفـنـد او
سربـسته همچو غنچه کشد درد سر چو بـیدهـم نـشــکـنـد چــو ســرو دل زورمـنـد او
خضر است و خان و خانه به عزلت کند به دلهـم خـضـر خـان و مـشـغـلـه او ز کـنـد او
بـا همـتـی چـنین سـوی نـاجـنـس مـیل کـردتــا لــاجــرم گــداز کــشــیــد از گــزنــد او
بــاز ســپــیـد بــا مـگـس ســگ هـم آشـیـانخــاک ســیـاه بــر ســر بــخــت نــژنــد او
سـیمرغ بـود جـیفـه چـرا جـسـت همـچـو زاغپـسـت از چـه گشـت آن طـیران بـلند او؟
هر چند کان سقط بـه دمش زنده گشتـه بـودچون دست یافت سوخت ز اسقاط زند او
خــورشــیـد دیـده ای کـه کـنـد آب را بــلـنـد؟سـردی آب بـین کـه شـود چـشـم بـند او
آتش سخن بـس است که فرزند طبـع اوستفــرزنـدی آنــچــنــان کــه بــود فــر زنـد او
حـاسد چـو بـیند این سخـنان چـو شیر و میســرکـه نـمـایـد آن ســخــن گـوز کـنـد او
سـیر ارچـه هم طـویله سـوسـن بـود بـه رنگغــمـاز رنـگ وی بــود آن بــوی و گــنـد او
گـر ســحــر مـن بــر آتــش زردشــت بــگــذردچــون آب خــوانـد آتــش زردشــت زنـد اوپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.