ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح جلال الدین شروان شاه اخستان بن منوچهر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:10 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خـورشـیـد کـسـری تــاج بــیـن ایـوان نـو پــرداخـتــهیک اسـبـه بـر گـوی فـلک میدان نو پـرداخـتـه
عــیـســی کــده خــرگـاه او وز دلـو یـوســف چــاه اودر حـوت یـونـس گـاه او بـرسـان نـوپـرداخـتـه
ایـن عـلـت جـان بـین هـمـی، عـلـت زدای عـالـمـیسـرسـام وی را هردمـی درمـان نو پـرداخـتـه
ابــر از هـوا بــر گـل چـکـان مـانـد بـه زنـگـی دایـگـاندر کـام رومی بـچـگـان پـسـتـان نو پـرداخـتـه
بــرده بــه چـارم مـنـظـره، مـهـره بــرون از شـشـدرهنـزل جـهان را از بـره، صـد خـوان نو پـرداخـتـه
هان شـاخ دولـت بـنگـرش کـامسـال نیک آمـد بـرشچون بـاربـد مرغ از بـرش دستـان نو پـرداختـه
شــاه فــلــک بــر گــاه نــو داده جــهــان را جــاه نــوچـون حـصن دین را شاه نو بـنیان نو پـرداختـه
هان النثـار ای قـوم هان جـان مژده خـواهید از مهانکاینک سـر شـروان شهان ایوان نو پـرداخـتـه
بـنمـوده اخـتـرتـان هنر، بـخـشـیده افـسـرتـان ظـفـراقـبـال خـسـروتـان ز فـر، کـیهان نو پـرداخـتـه
خـسـرو جـلـال الدین سـزد دارای شـروان این سـزدبـزمش سـپـهر آئین سـزد دوران نو پـرداخـتـه
قـصـرش گـلـســتــان ارم، صـدرش دبــســتــان کـرمدر هر شبـستـان از نعم بـستـان نو پـرداختـه
ایوانش را کز کعبه بیش، احسانش زمزم رانده پیشاز بـوقـبـیس حـلم خـویش ارکان نو پـرداخـتـه
مـحــراب خــضـر ایـوان او، بــه ز آب حــیـوان خــان اودر هـر شـکـارسـتـان او، حـیوان نـو پـرداخـتـه
فـراش صـدرش هر شـهی، بـهر چـنین میدان گـهیچـرخ از مـه نو هر مهی چـوگـان نو پـرداخـتـه
گردون چـو طاقی از بـرش، بـسـتـه نطاقی بـر درشدر هـر رواقـی از زرش، بــرهـان نـو پـرداخـتـه
هر خاک پـایش قبـله ای، هر آب دستـش دجـله ایهر بـذل او در بـذله ای، صد کان نو پـرداخـتـه
اشـکـال دولـت کـرده حـل، بـر تـیـرش از روی مـحـلاین سـبـز پـنگان از زحـل، پـیکان نو پـرداخـتـه
کـلـکــش ابــد را قــهـرمـان بــهـر دواتــش هـر زمـانهست از فم الحوت آسمان دندان نو پرداخته
چــون از لـعـاب شـیـر نـر، دنـدان گـاو اسـت آب خـورتـیغـش بـر اعـدا از سـقـر، زندان نو پـرداخـتـه
بــاد از بــقـا حـصـن تــنـش، وز گـرز الـبــرز افـکـنـشبـر حصن جان دشمنش، غضبـان نو پـرداختـه
حـکـمـش ولـیـعـهـد قـدر، پـیکـانـش سـلـطـان ظـفـرتـیـرش ز طـغـرای هـنـر فـرمـان نـو پــرداخـتـه
تــریـاق عـدلـش هـر دمـی اکـسـیـر جــان عـالـمـیخـاقانی از مدحـش همی دیوان نو پـرداخـتـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.