ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع دوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مــاه نــو دیـدی حــمــایـل ز آســمــان انــگــیــخــتــهاخـتـران تـعویذ سـیمین بـی کران انگیخـتـه
شــب ز انــجــم گــرد بــر گــرد حــمــایـل طــفــل وارسـیمـهـای قـل هوالـلـهی عـیان انـگـیخـتـه
صــحــف مــیـنـا را ده آیـت هـا گــزارش کــرده شــباز شـفـق شـنگرف و از مه لیقدان انگیخـتـه
شـب گـوزن افـکـنـده گـویی شـاخـش ایـنـک در هـواخـونـش از نـیلـوفـر چـرخ ارغـوان انـگـیخـتـه
شب چو فصادی که ماهش مبضع و گردونش طشتطشت کرده سرنگون خون از رگان انگیختـه
شـب همـانا نسـر طـائر خـواهد افـکـندن کـه هسـتاز کـواکـب مـهره ها وز مه کـمـان انگـیخـتـه
زهره بـا ماه و شـفـق گـوئی ز بـابـل جـادویی اسـتنـعـل و آتــش در هـوای قـیـروان انـگـیـخـتـه
گـو ز بــازد چــرخ چــون طـفـلـان بــعـیـد از بــهـر آنـکگو ز مه کرده است و گوز از اختران انگیخته
آتـــشــیــن حــراقــه بـــرده گــرمــی از حــراق چــرخلـیـک بـر قـبـه شـررهـا از دخـان انـگـیـخـتـه
نـی شـرر بــاشـد بـه زیـر و دود بــالـا پـس چـراسـتدود در زیـر و شــرر بــالـای آن انـگــیـخــتــه
پــاســبــان بــر بــام دارد شــاه وپــنـهـان شـاه چــرخزیر بـام از هندوی شـب پـاسـبـان انگیخـتـه
شــب مـگـر انـدود خــواهـد بــام گـیـتــی را بــه قـیـرکز بـنات النعش هسـتـش نردبـان انگیخـتـه
در بـــره مـــریــخ گـــرزگـــاو افـــریــدون بـــه دســـتوز مـجـره شـب درفـش کـاویـان انـگـیـخـتـه
پــنــبــه زاری بــر فــلــک بــی آب و کــیـوان بــهـر آندلـو را از پـنـبـه زارش ریسـمـان انـگـیـخـتـه
چـرخ پـیچـان تـن چـو مـار جـان سـتـان و آنـگـه قـضـاکژدمی از پـشت مار جـان سـتـان انگیخـتـه
شـیـر بــا گـاو و بــره گـرگ آشـتــی کـرده بــه طـبــعآشـتـی شـان اورمـزد مـهـربــان انـگـیـخـتـه
ســاز آن رعــنــای صــاحــب بــربــط انــدر بــزم چــرخسوز از آن قرای صاحـب طیلسـان انگیخـتـه
چـشـم بـزغـاله بـر آن خـوشـه که خـرمن کرده شـبداس کـژدنـدان ز راه کـهـکـشـان انـگـیخـتـه
نـقـش جـوزا چـون دو مـغـز انـدر یکـی جـوز از قـیـاسیا دو یبـروج الـصـنم در یک مـکـان انگـیخـتـه
خـور بـه سـرطـان مـانده تـا معـجـون سـرطـانی کـندزانکه مفلوج است و صفرا از رخـان انگیختـه
مـشــتــری را مـاهـیـی صــیـد و کـمـانـی زیـردســتآفــت تــیـر از کـمـان تــرکـمـان انـگـیـخــتــه
بـــخـــت بـــر زرهـــای انـــجـــم در تـــرازوی فـــلـــکنـقـش نـام اخـسـتــان کـامـران انـگـیـخـتــه
وز شـــهــاب نـــاوک انـــداز و ســـمـــاک نــیــزه بـــازلشـکر شـروان شـه صـاحـب قران انگیخـتـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.