ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عصمة الدین عمه اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:11 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای در حــرمــت نــشــان کــعــبــهدرگـاه تــو را نـشــان کـعــبــه
ای کــمــتـــر خـــادمــان بـــزمــتبــهـتــر ز مــجــاوران کــعــبــه
کعبه است درت، نوشته خورشیدالـعــبــد بــر آســتــان کـعـبــه
شــاهـان هـمــه در پــنــاه قــدرتچـون مـرغـان در امـان کـعـبـه
گــردون بـــه مــثــال بـــارگــاهــتکـرده ز حـق امـتـحـان کـعـبـه
حـــق کــرده خــلــیــل را اشــارتتــا کـرد بــنـا بــسـان کـعـبــه
مــلــت بـــه جــوار تــو بــیــاســودچـون صـید بـه دودمان کـعـبـه
جـای قسم و مقام سجـده اسـتاز بــهـر خـواص جــان کـعـبــه
خـاک قـدمـت بـه عـرض مـصـحـفصـحـن حـرمت نشـان کـعـبـه
کـعـبــه بـه درت پـیـام داده اسـتکای کعبـه جـان و جـان کعبـه
جـبــریـل کـه ایـن پــیـام بــشـنـودجـانـی سـتـد از زبــان کـعـبـه
بـر کعـبـه کنند جـان فشـان خـلقبـر صدر تـو جـان فشان کعبـه
دســت تــو مـحــیـط بــر مـمـالـکابـری شـده سـایـبــان کـعـبـه
شـیطـان ز درت رمـیـده آنـسـانـکپــیـلـان ز نـگـاهـبــان کـعــبــه
ای تـــشــنــه ابـــر رحـــمــت تـــوچـون مـن لـب نـاودان کـعـبــه
ظــلـم از در تــو رمـیـده چــون دیـواز ســایـه پــاســبــان کـعـبــه
ظــلــم و حــرم تــو، حــاش لــلــهپـای سـگ و نـردبــان کـعـبــه
رضـــوان صـــفـــت در ســــرایـــتکرده اسـت بـر آسـتـان کعبـه
جــویــد بــه تــبــرک آب دســتــتچــون حــاج ز نـاودان کـعــبــه
دهــلــیــز ســـرات نــاف فــردوسچـون ناف زمـین مـیان کـعـبـه
چــنـدان کــه مــجــاور حــجــابــیداری صــفــت نـهـان کــعــبــه
شروان بـه تو مکه گشت و بـزمتدارد حـــرم عــیــان کــعـــبـــه
ای کـعـبـه بـسـاط آسـمـان خـوانعـنقـا شـده مور خـوان کعـبـه
گر خـصم بـه کین تـو کشد دستچـون ابــرهـه بـر زیـان کـعـبـه
ز اقــبــال تــو ســنـگ ســار گـرددچـون پـیل زیان رسـان کـعـبـه
ای دولـــت در رکـــاب بـــخـــتـــتچـون جـنـت در عـنـان کـعـبـه
هـر پــنـج نـمـاز چــون کـنـی رویســوی در کــامــران کــعــبــه
بـــر فــرق تــو اخــتــران رحــمــتبـــارنــد ز آســمــان کــعــبـــه
ای کـعـبـه مـلـک عـصـمـت الـدینمــن بــنـده رایـگــان کــعــبــه
ای بـانـونـی شـرق و کـعـبـه جـودمن بـلـبـل مـدح خـوان کـعـبـه
گر کـعـبـه چـو من شـدی زبـان وروصـف تـو بــدی بـیـان کـعـبــه
مــوقـــوف اشـــارت تـــو مـــانــدمچـون حـاجـی میهمان کـعـبـه
تــا از حــجــر اســت و آســتــانــهخــال ســیـه و لـبــان کـعـبــه
در دولـــت جـــاودانــت بـــی نـــامهم حـرمت و هم تـوان کعـبـه
پــــــرده در بــــــارگـــــاه بــــــادتزان حله که هست ز آن کعبه
دولــت شــده رد ضــمـان عــمـرتچـون ملـت در ضـمـان کـعـبـهپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.