ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»مطلع سوم

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:13 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دوش که صـبـح چـاک زد صـدره چـرخ عـنبـریخـــضـــر درآمـــد از درم صـــبــــح وش از مـــنـــوری
شـعـبـه بــرق و روز نـو، غـرتـش از مـبــارکـیقـلـه بــرف و صــبــح دم، شــیـبــتــش از مـعـطــری
بـیضـه مهر احـمدی، جـبـهتـش از گـشـادگیروضــه قـدس عـیـســوی، نـکـهـتــش از مـعـنـبــری
دسـت و عصاش موسـوی، رکوه پـرآب زندگیگـرم روان عـشـق را، کـرده بــه چــشـمـه رهـبــری
مــه قــدم و فــلــک ردا، وز تــف آفــتــاب و رهچـهـره چـو مـاه مـنـخـسـف، یـافـتـه رنـگ اسـمـری
دیـد مـرا گـرفـتـه لـب، آتــش پــارسـی ز تــبنــطــق مــن آب تـــازیــان بـــرده بـــه نــکــتــه دری
گفت چـه طـرفه طـالعی، کز درخـانه شـشـممهره به کف به هفت حال، این همه در مششدری
در یرقان چـو نرگسی، در خـفقان چـو لاله اینـرگـس چــاک جــامـه ای، لـالـه خــاک بــســتــری
حـلـقـه آن بـریشـمی کـز بـر چـنگ بـرکـشـنداز پــــی آن چــــو مـــاه نـــو زار و نـــزار و لـــاغـــری
چـند نشـانه غرض، بـودن و بـی نشـان شدنجــوهــر نــور نــیــســتــی، ســایـه نــور جــوهــری
مثـل عـطـاردی چـرا، چـون مه نو نه مقـبـلـیطـالـع تــو اسـد چــرا، چـون سـرطـان بــه مـدبــری
کعبه آسمان حرم صدر شهنشه است و بسخــاص کــبــوتــرش تــوئی ار هـمــه نـســر طــائری
گـر ز حــجــاز کـعـبــه را رخــصــت آمـدن بــوددر حـــرم خـــدایــگــان کــعــبـــه کــنــد مــجـــاوری
سـایه ذو الـجـلـال بـین وز فـلـک این ندا شـنوایــنــت مــجــاهــد هــدی، ایــنــت مــظــفــر فــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.