ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مذمت آب و هوای ری گوید

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خــــاک ســـیـــاه بــــر ســـر آب و هـــوای ریدور از مـــجـــاوران مــکـــارم نــمـــای ری
در خون نشسته ام که چرا خوش نشسته اماین خـواندگـان خـلـد بـه دوزخ سـرای ری
آن را کـــه تـــن بــــه اب و هـــوای ری آورنـــددل آب و جـان هوا شـد از آب و هوای ری
ری نـیـک بــد ولـیـک صــدورش عـظـیـم نـیـکمـن شــاکـر صـدور و شـکـایـت فـزای ری
نـیک آمـدم بـه ری، بـد ری بـین بـه جـای مـنایکاش دانمی که چـه کردم بـه جـای ری
عــقــرب نــهــنــد طــالــع ری مــن نــدانــم آندانم کـه عـقـرب تـن مـن شـد لـقـای ری
سـرد اسـت زهـر عـقـرب و از بــخـت مـن مـراتــب هــای گــرم زاد ز زهــر جــفــای ری
ای جـــان ری فـــدای تـــن پـــاک اصـــفــهــانوی خـاک اصـفـهـان حـسـد تــوتـیـای ری
از خــاص و عــام ری هـمــه انــصــاف دیـده امجـور من اسـت ز آب و گل جـان گزای ری
مــیــر مــنــنــد و صــدر مــنــنــد و پــنــاه مــنســـادات ری، ائمــه ری، اتـــقـــیــای ری
هـم لـطـف و هـم قـبــول و هـم اکـرام یـافـتـمز احــرار ری و افــاضــل ری و اولـیـای ری
از بـس مکـان کـه داده و تـمکین کـه کـرده اندخــشــنـودم از کــیـای ری و ازکــیـای ری
چـون نیست رخـصه سوی خـراسان شدن مراهم بـاز پـس شوم نکشم پـس بـلای ری
گـر بــاز رفـتــنـم سـوی تــبــریـز اجـازت اسـتشــکــرانـه گـویـم از کــرم پــادشــای ری
ری در قـفـای جـان مـن افـتـاد و مـن بـه جـهدجـان می بـرم که تـیغ اجـل در قفـای ری
دیـدم سـحـرگـهـی مـلـک الـمـوت را کـه پــایبی کفش می گریخت ز دست و بای ری
گفـتـم تـو نیز؟ گفـت چـو ری دسـت بـرگشـادبـویحـیی ضـعیف چـه بـاشـد بـه پـای ریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.