ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه قدوة الحکما کافی الدین عم خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:14 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
گـر بــه قـدر سـوزش دل چـشـم مـن بــگـریـسـتــیبـر دل من مرغ و ماهی تـن بـه تن بـگریستی
صـــد هــزاران دیــده بـــایــســـتـــی دل ریــش مـــراتا به هر یک خویشتن بـر خویشتن بـگریستی
دیـده هـای بــخــت مـن بــیـدار بــایـســتــی کــنـونتـا بـدیدی حـال من، بـر حـال من بـگریسـتـی
آنچـه از من شـد گـر از دسـت سـلـیمان گـم شـدیبـر سـلیمان هم پـری هم اهرمن بـگریسـتـی
یاسمن خندان و خوش زان است کز من غافل استیاس من گـردیده بـودی یاسـمن، بـگریسـتـی
تــنـگــدل مــرغــم گــرم بــر بــاب زن کــردی فــلــکبـر من آتـش رحـم کردی، بـاب زن بـگریستـی
ای دریـغـا طــبــع خــاقـانـی کـه وا مـانـد از ســخــنکو سخـن دان مهین تـا بـر سخـن بـگریستـی
مــقــتــدای حــکــمــت و صــدر ز مــن کــز بـــعــد اوگر زمین را چـشـم بـودی بـر زمن بـگریسـتـی
گـوهری بـود او کـه گـردونـش بـه نـادانی شـکـسـتجـوهری کو تـا بـر این گوهر شکن بـگریستـی
زاد ســروی، راد مــردی بـــر چــمــن پــژمــرده شــدابـر طـوفـان بـار کـو تـا بـر چـمـن بـگـریـسـتـی
شــعــریـان از اوج رفـعــت در حــضــیـض خــاک شــدچـرخ بـایستـی که بـر شام و یمن بـگریستـی
کــو پــیـمـبــر تــا هـمـی ســوک بــحــیـرا داشــتــیکـو سـکـندر تـا بـه مرگ بـرهمن بـگـریسـتـی
کـو شــکـر نـطـقـی کـه از رشـک زبــانـش هـر زمـاننـحـل از آب چـشـم بـر آب دهـن بـگـریسـتـی
کـو صــبــا خــلـقـی کـه از تــشــویـر جــاه و جــود اوهم بـهشت عدن و هم بـحر عدن بـگریستـی
کو فلک دسـتـی که چـون کلکش بـهم کردی سخـندخـتـران نـعـش یـک یک بـر پـرن بـگـریـسـتـی
هـر زمـان از بــیـم نـار الــلـه ز نـرگــس دان چــشــمکوثری بـر روی و موی چون سمن بـگریستـی
پـیش چـشـمش مرغ را کـشـتـن که یارسـتـی که اوگـر بـدیدی شـمـع در گـردن زدن بـگـریسـتـی
آنت مـومین دل کـه گـر پـیشـش بـکـشـتـندی چـراغطـبـع مومینش چـو موم اندر لکن بـگریسـتـی
کــاشــکــی گــردون طــریـق نــوحــه کــردن دانــدیتـا بـر اهل حـکـمـت و اربـاب فـن بـگـریسـتـی
کـاشـکـی خـورشـید را زین غـم نـبـودی چـشـم دردتـا بـر این چـشـم و چـراغ انجـمن بـگریسـتـی
کـاشـکـی خـضـر از سـر خـاکـش دمی بـرخـاسـتـیتـا بـه خـون دیده بـر فضل و فطن بـگریسـتـی
کــاشــکــی آدم بــه رجــعــت در جــهـان بــاز آمـدیتـا بـه مرگ این خـلف بـر مرد و زن بـگریستـی
آتــش و آب ار بــدانـنـدی کــه از گــیـتــی کــه رفــتآتش از غم خون شدی، آب از حزن بگریستی
او هـمـائی بــود، بــی او قـصـر حــکـمـت شــد دمـنکـو غـراب البـین کـو؟ تـا بـر دمن بـگـریسـتـی
اهـل شــروان چــون نــگــریـنــد از دریـغ او کــه مــرغگـر شــنـیـدی بــر فــراز نـارون بــگـریـســتــیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.