ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»ایضا در مرثیه خانواده خود

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:15 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
راز دلـــم جــــور روزگـــار بــــرافــــکــــنـــدپـرده صـبـرم فـراق یـار بـرافـکـنـد
ایــن هــمــه زنــگــار غـــم بـــر آیــنــه دلفـرقت آن یار غـم گسـار بـرافکند
خـانـه بــام آسـمـان کـه سـیـنـه مـن بـودقفل غمش هجـر یار غار بـرافکند
زلــــزلــــه غــــم فــــتـــــاد در دل ویــــرانسـوی مژه گنج شـاهوار بـرافکند
گـنـج عــزیـز اســت عــمـر آه کــه گـردوننقب بـه گنج عـزیز خـوار بـرافکند
من همه در خون و خـاک غلطم و از اشکخـون دلم خـاک را نگـار بـرافـکـند
غـصـه هـمـه قـسـم مـن فـتـاد کـه نـاگـاهقرعـه غـم دسـت روزگار بـرافکند
دل بــه ســر بــیـل غــم درخــت طــرب رابـیخ و بـن از بـاغ اخـتـیار بـرافکند
ســوزن امـیـد مـن بــه دســت قـضـا بــودبـخـیه از آنم بـه روی کار بـرافکند
رشته جان صد گرده چو رشته تب داشتغـم بـه دل یک گره هزار بـرافکند
جـامه جـان هم بـه دسـت گـازر غـم مـاندداغ سـیاهش هزار بـار بـرافـکـند
در پــس زانـو چــو ســگ نـشـیـنـم کـایـامبر دل سگ جان مرا غبار برافکند
نـعـره زنـان چــون نـمـک بــر آتــشــم ایـراغـم نمکـم بـر دل فـگار بـرافـکـند
از دم ســـردم صـــدا بـــه کــوه درافــتـــادلـرزه دریا بـه کـوهسـار بـرافـکـند
شـورش دریای اشـک مـن بـه زمـین رفـتبـر تـن ماهی شکنج مار بـرافکند
چــرخ کــه دود دلــم پــلـنـگ تــنـش کــردخواب به بـختم پلنگ وار بـرافکند
بـستـه خواب است بـخت و خواب مرا غمبـست و به دریای انتظار بـرافکند
چـرخ نهان کش که پـرده ساز خـیال استپـرده خـاقـانی آشـکـارا بـرافـکـندپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.