ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح منوچهر شروان شاه برای بستن سد باقلانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:17 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
قـطـب سـپـهر رفـعـت یعـنـی رکـاب شـاهدر اوج دار مــلــک رســـیــد از کــران آب
زان پس که تاخت رخش به هرا چو نوبهارچـون بـاد دی بـبـسـت رکاب و عـنان آب
وز آرزوی ســــکــــه او هـــم بــــه فــــر اوزر درســـت شـــد درم مـــاهـــیـــان اب
دریاسـت شـاه و زیر رکـاب آتـشـین نهنگصـافی نهنگ و جـای جـواهر بـسـان آب
شـمـشـیـر اوســت ایـنـه آسـمـان نـمـایآن آینه کـه هسـت بـه رویش نشـان آب
هــرگـــز کـــه آب دیــد مــصـــور در آیــنــهیــا آیـنــه کــه دیـد مــصــفــا مــیــان آب
هــرگــز در آیــنــه نــتـــوان دیــد افـــتـــابایـن افــتــاب و آیـنـه بــیـن در مـکـان آب
خـرقـه شـد از حـسـام ملـمع نمـای شـاهگـاهـی نـسـیج آتـش و گـه پـرنـیـان اب
الحـق چـو صوفیی است مجـرد حـسام اوکـز خـون وضـو کـنـد نـکـنـد امـتـحـان آب
مـانـا کـه خــسـف خــاک بــدل بــود آب راشــاه اطـلـاع یـافـت مـگـر بــر نـهـان آب
ز آب مـحــیـط دیـد کــمـر بــر مـیـان خــاکاز جـرم خـاک بـسـت کـمـر بـر مـیان آب
انـبــاشـت شـاه مـعـده آب روان بـه خـاکتـا کـم رسـد بـه مـرکـز خـاکـی زیـان آب
از بـس که خـاک در جـگر آب سده بـستمستسقی حسام ملک گشت جان آب
چــنــدان بــرآمــد از جــگــر آب نــالــه هــاکافـاق گشـت زهره شـکاف از فغـان آب
شـه رای کـرد چـون کـه عـلی الله آب دیدکـارد بـهـم دهـان عـلـی الـلـه خـوان آب
شـد آب پـیش شـاه و شـفیع آورید خـضـرخــضــر آمـد الـغــیـاث کـنـان از زبــان آب
گفت ای بـه بـسته عین کمال از کمال تـواین یک دو مه گشـاده رها کن دهان آب
شـاه از بـرای حـرمت خـضر از طریق لطفالــــیــــاس را بــــداد بــــرات امــــان آب
تـرکـیـب آب و خـاک بـه عـون بـقـاش بــادتــا بــر بــسـاط خــاک سـرایـد زمـان آب
خــاقـانـی اســت پــیـشـرو کـاروان شـعـرهـمـچــون حــبــاب پــیـشـرو کـاروان آبپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.