ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در صفت میر گشتاسب مطرب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
نـظـیر سـعـد اکـبـر مـیرگـشـتـاسـبکـه جــای ســعـد اصـغـر زخــمـه اوســت
مـن او را بــاربــد خـوانـم نـه حــاشـاکــه ســحــر بــاربــد در نــغــمــه اوســت
***
ای عــمــاد الــدیــن ای صــدر زمــانهـر زمـان صــدری تــو را خــاک در اســت
چـرخ نـعـمـان دوم خـوانـدت و گـفـتنــعــل یـحــمــوم تــوام تــاج ســر اســت
مـن کــه آتــش ســرم و بــاد کــلــاهخــــاک درگـــاه تــــوام آبــــخـــور اســـت
مــهـر تــب یـافــتــم از خــدمــت تــوزان تــبــم رفــت و عــرض بــرگـذر اســت
قـحـط جـان مـی بــری و قـحـط کـرمور تـــو گــوئی ز دو مــرســل اثـــر اســت
پــس ازیـن نـام تــو بــر خــاتــم دهـرصـدر عـیـسـی دم یـوســف نـظـر اســت
دیـده ای هـفـت نـهـان خــانـه چــرخکـه در آن خـانـه چـه مـاده چـه نـر اسـت
هــم بــبــیــن خــانــه خــاقــانــی راکه در این خانه چه خشک و چه تر است
رنجـه ای تـا بـه رخـت چـاشت خورمکـه فـلک بـر دل من چـاشـت خـور اسـت
بــرگ مـهـمــانـی تــو ســاخــتــه امگـرچـه بــس سـاخـتــه مـخـتــصـر اسـت
قــدری کــوفــتــه و بــریـان هـســتلــیــک پـــالــوده تـــر بـــیــشــتــر اســت
چـیـسـت پــالـوده سـرشـک تـر مـنکـوفـتــه ســیـنـه و بــریـان جــگـر اســت
***
خـوش سـواری اسـت عـمر خـاقانیصـــیـــدگـــه دهـــر و بـــارگـــیـــر اوقـــات
پـیش کـان زین خـود ز پـشـت حـیاتبـفـکـنـد نـفـل صـیـد نـعـل کـن حـسـنـات
***
دوستی داشتم به ری که به حسنرخ او خــــط نــــغــــز دلــــبـــــر داشــــت
او خـط اندر جـهان کشـید و بـه عقلخــــال خــــوف از رخ رجــــا بــــرداشـــت
***
زنـدگــانـی چــو مـال مـیـراث اســتکــه نــبــیــنــی بــقــاش جــز بــه زکــات
پـس ز طـاعـت بــده زکـاتـش از آنـکبــــه زکـــات اســــت مـــال را بــــرکـــات
***
هــر ســـال اگـــر غـــلــام خـــاقـــانبــر مــیـر خــجــنــد مــیـر نــامــی اســت
خــاقــانـی اگـرچــه هـســت مـیـریدر پــیـش خــجــنـدیـان غــلـامـی اســت
***
از پـی شـهـوتـی چـه کـاهـی عـمـرعـــمـــر کـــاه تـــو هــر زمـــانـــی چـــرخ
تـو بـه یک جـان دو جان ستـان داریجــان سـتــان تــو جــان سـتــانـی چــرخپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.