ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح صفوة الدین مادر اخستان

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای شــاه بــانــوی ایـران بــه هـفــت جــداقلیم چـارم از تـو چـو فردوس هشـتـم اسـت
بــلـقـیـس روزگـار تــوئی کـز جـلـال و قـدرشـروان شـه از کـمـال سـلـیـمـان دوم اسـت
خود خاتم بزرگ سلیمان به دست توستکـانگشـت کـوچـک تـو چـو دریای قـلزم اسـت
اعــدای مـار فــعــل تــو را زخــم کـیـن تــوســوزنـده تــر ز ســوزن دنـبــال کـژدم اســت
تـا از جـمـال مهد تـو شـروان جـمال یافـتقـحـطـش همـه نـعـیم و نیازش تـنـعـم اسـت
بــانـوی شـرق و غـرب تـوئی بــر درت مـراقـصـه دمـادم اسـت کـه غـصـه دمـادم اسـت
آب کــرم نـمــانـد و بــه وقــت نـمـاز عــیـدایـنـک مــرا بــه خــاک در تــو تــیـمــم اســت
رفـتـنـد خـسـروان گـهـر بـخـش زیـر خـاکاز مـا نـصـیبـشـان رضـی الـلـه عـنـهـم اسـت
مـظـلـومـم از زمـانـه و مـحـرومـم از فـلـکای بــانـوی الـغـیـاث کـه جــای تــرحـم اسـت
چــون آدمــم ز جــنــت ایــوان شــه بــرونبـی آنکـه مـرغ همـت مـن صـید گـندم اسـت
من رانده ارچـه از لـب عـیسـی نفـس زنمخوانده کسی است کو خر دجـال را دم است
شــیـر ســیـه بــرهـنــه ز هــر زر و زیـوریسـگ را قـلـاده در گـلـو و طـوق در دم اســت
نامم همای دولت و شهبـاز حـضرت اسـتنه کـرکس فـرخـجـی و نه زاغ تـخـجـم اسـت
سـلـطـان مرا شـناسـد و دان خـلیفـه هممـجـهول کـس نیم همه معـلـوم مـردم اسـت
نــان تــهـی نــه و هـمــه آفــاق نــام مــنگــنـج روان نـه و هـمــه آاق گــم گــم اســت
خـلـی نـه آخـر از خـم تــا کـی مـزاج چـرخکه آنجـا مرا نخـسـت قدم بـر سـر خـم اسـت
آگـاهی از غـلـام و بـراتـی کـه گـفـتـه بـودشـاه فـلـک غـلـام کـه سـلـطـان انجـم اسـت
بـرد آن بـرات و بـازگرفت این غرامت استداد آن غـلـام و بــاز سـتـد ایـن تـحـکـم اسـت
من بـر امید مهتـری ای بـانو عـمر خـویشاینجا چه گم کنم که غلامی به من گم است
بـر ناتـوان کـرم کـن و این قـصـه را بـخـوانهـرچــنـد خـط مـزور و کـاغـذ لـهـاشـم اسـت
بــیـدار بــاد بــخـت جـوانـت کـه چـرخ پـیـردر مـکـتــب رضــای تــو طـفـل تــعـلـم اســت
***
دار عـــــزلــــت گــــزیــــد خـــــاقــــانــــیکـــه بــــه از دار مـــلـــک خــــاقـــان اســــت
خــورش از مــشــرب قــنـاعــت ســاخــتکـــه چـــو زمـــزم هـــم آب حـــیــوان اســـت
نـــــبــــــرد تــــــا تــــــوانـــــد انـــــده رزقکـــانـــده رزق بــــر جــــهـــانـــبــــان اســــت
عــمــرا گــر بـــهــر رزق مــوقــوف اســـترزق مــــوقــــوف بــــهـــر فــــرمــــان اســــت
نــــپـــــذیــــرد ز کـــــس حـــــوالـــــه رزقکـــــه ضـــــمـــــان دار رزق یــــزدان اســـــت
مــور را روزی از ســـلــیــمــان نــیــســـتگــــه ز روزی ده ســـــلــــیــــمــــان اســـــتپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.