ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مجاهد الدین نظام

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:19 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـدار مـلـک جـهـان بـر مـجـاهد الـدین اسـتکـه چــرخ بــارگـه احــتــشـام او زیـبــد
امـیـر عـادل سـلـطـان دل و خــلـیـفـه هـمـمکه حصن شام و عرب از حسام او زیبد
قـبـاد قـلـعـه سـتـان قـهرمـان افـسـر بـخـشکـه صـاحـب افـسـر ایران غـلام او زیبـد
نه نه قـبـاد مـخـوان کـیقـبـاد خـوانـش از آنکقــبـــاد چــاوش روز ســلــام او زیــبـــد
اتــابــک اســت ز بــهـر نـشــام گـوهـر مـلـکملک شـهی کـه مجـاهد نظـام او زیبـد
دوم نـظـام و ســوم جــعـفـر اســت لـا ولـلـهکــه داغ نــاصــیـه هـر دو نــام او زیـبــد
فـلک جـنیبـه کـش اوسـت بـلکه از سـر قـدرجــنـیـبــه وار فــلـک در لـگــام او زیـبــد
حـلـی گـردن خـورشـیـد و طـوق جــیـد اسـدز عـکـس خــنـجــر مـریـخ فـام او زیـبــد
جــهـان بــه پــرچــم و طــاس و رمـاح او نـازدکـز ایـن دو مـادت نـور و ظـلـام او زیـبـد
ســوار هــمــتــش از عــرش مــرکــبــی داردکـه زیـور شـه انـجــم سـتــام او زیـبــد
فــراخ بـــال کــنــد عــدل تـــنــگ قــافــیــه راچــنـان کــه چــرخ ردیـف دوام او زیـبــد
بــلــنـد بــال کــنـد جــود پــســت قــامــت راچـنان کـه عـرش بـه بـالـای نام او زیبـد
طـــراز خـــاصـــه ز اقــبـــال عــام او شـــایــدحــصــار عــامـه ز انـعــام عـام او زیـبــد
اگـــر زمـــانـــه ز نـــام کــــرام حــــرز کـــنـــدمـجــاهـد الــدیـن حــرز کــرام او زیـبــد
هـنـوز عــهـد مـقــامــات مـهـدی ار نـرســیـدامــیــر عـــادل قــائم مــقــام او زیــبـــد
کـسـی کـه درگـه جـنت مـثـال او بـگـذاشـتحــمـیـم دوزخــیـان قـوت کـام او زیـبــد
نعـامـه ای کـه بـه تـرک هوای مـرغـان گـفـتز خـبــث آتــش و آهـن طـعـام او زیـبــد
بـه پـای همت او هفت چرخ شش گام استکـه فـرق هشـت جـنان زیر گام او زیبـد
روان حــاتـــم طــائی و جـــان مــعــن یــمــنزکــات خــواه ســخــای مـدام او زیـبــد
مگر که بـخـل شـبـی بـر کرم شـبـیخـون کردچـنـان کـه از صـفـت نـاتــمـام او زیـبــد
بــرانـد رای مـجــاهـد سـپــاه بــر سـر بــخـلبـدان کـمـین کـه ز حـزم تـمـام او زیـبـد
بــریـد و بــسـت سـر بــخـل را بــه تـیـغ کـرمچــنـیـن غـزا صــفـت انـتــقـام او زیـبــد
زمـانـه حــیـدر اسـلـام خــوانـدش پــس ازیـنکـه ذوالـفـقـار ظــفــر در نـیـام او زیـبــد
هـزار جــان ســکـنـدر صــفـات خــضــر صــفـانـثــر چــشـمـه حــیـوان جــام او زیـبــد
اگـر تـنم نه زبـان مـوی مـی کـنـد بـه ثـنـاشبـه جـای موی سنان بـر مسام او زیبـد
به سعی اوست جهانگیر گشته سیف الدینکـه پـر نـسـر فـلـک بـر سـهـام او زیبـد
مـنـم کـه گـردن مـن وام دار خـدمـت اوسـتکــه گــردن مــلــکــان زیـر وام او زیـبــد
هزار فصـل بـدیع اسـت و صـد چـو فضل ربـیعهـزار مـرغ چـو مـن بــو تـمـام او زیـبــد
ز خـسروان جـهان خـود مجـاهد الدین اسـتکـه مـرغ هـمـت مـا صـیـد دام او زیـبـد
ز صـد هزار خـلف یک خـلف بـود چـو حـسـینکـه نـفـس احـمـد بـخـتـی رام او زیـبـد
ز صــد هـزاران بــخــتــی یـکـی نـجــیـب آیـدکـه کـتــف احـمـد جـای زمـام او زیـبــد
عروس طـبـع بـر او عقد بـسـتـم از سـر عقلبــدان صـداق کـه از اهـتــمـام او زیـبــد
اگــر بــه جــود بــهــا بــر نــهــد عــروس مــرابـه قـیـمـتـی کـه فـزایـد خـرام او زیـبـد
جـهـان پــیـر بــه نـاکـام و کـام بــنـده اوسـتکه بـکر بـخت جـوان جـفت کام او زیبـد
جـــنــاب مــوصـــل ازو مــکــه مــبـــارک بـــادکـه جـملـگـی ممـالـک بـه کـام او زیبـد
اگـرچــه بــاز سـپــیـد اسـت جــان خــاقـانـیکـبــوتــر حـرم اسـت احـتــرام او زیـبــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.