ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح رکن الدین محمدبن عبد الرحمن طغان یزک

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
مـیـر کـشـور گـشـای رکـن الـدیـنکــه درش دیـو را شــهــاب کــنــد
حــرز امـت مـحـمـد آنـکـه ز حــلـمکــنــیـتــش دهـر بــوتــراب کــنــد
فــخــر آل طــغــان یـزک کـه فـلـکفــلـک الـدولـتــش خــطــاب کـنـد
خــیـمـه دولــتــش بــر آن زد چــرخکـه ز حـبـل الـلـهش طـنـاب کـنـد
آتـــش تــیــغ صــرصــر انــگــیــزشزهــره بـــوقـــبـــیــس آب کـــنـــد
عــکــس رای ســمــاک پــیـرایـشقــلــب را کــیـمــیـای نــاب کــنـد
بـــخـــت بـــیــدار خـــواب دیــده اوفـتـنه را شـیر مسـت خـواب کـند
رنـگ تــیـغــش مــیـان خــون عــدوصــوفــیـی دان کـه کــار آب کــنـد
گـر جــهـان حـصـن هـای دوشـیـزهعــقــد بــنـدد بــر او صــواب کـنـد
که عجوز جهان سپید سری استکــز ســر کـلـک او خــضــاب کـنـد
نـوک مــنـقــار کــبــک را عــدلــشگــاز نــاخـــن بـــر عــقــاب کــنــد
آفتـاب از کفش بـه تـب لرزه اسـتکــانـجــم جــود فــتــح بــاب کـنـد
چـون بـه تـب لرزه آفتـاب در اسـتعـرق سـرد چــون سـحــاب کـنـد
آفــــتـــــاب ار ز خــــاک زر ســــازدبــخــتــش از خــاک آفـتــاب کـنـد
بــه ســخــن در خــراب گـنـج نـهـدبــه ســخــا گـنـج را خــراب کــنـد
دهـر چــنــدان مــنــاقــبــش دانــدکه بـه دست چـپـش حساب کند
گـرچــه وهـنـی رسـیـد از ایـامـشزودش ایـــام کـــامـــیــاب کـــنـــد
کوه چون سر سپید گشت از بـرفچـرخ زلـفـش بـنفـشـه تـاب کـنـد
گـنـج اخــلـاص داشــت خــاقـانـیزان گــهــر ریــز آن جــنــاب کــنــد
هر سـحـر گویمش دعـای بـه خـیرایـزد ارجـو کـه مـسـتــجــاب کـنـد
در غـــربـــت اگـــر ز درد دل نــالــمهم نالـه مـن پـزشـک من بـاشـد
وانــدر تـــب اگـــر مــزوری ســـازماشکم تـر من تـمشک من بـاشـد
گــویـم هــمــه روز مــغــز پــالــایـمو آن را که شنود رشک من باشد
وانـگـاه پـی مـغـز خـشـک پــالـودهپـالـوده مـن سـرشـک من بـاشـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.