ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه امیر رشید الدین اسد شروانی

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:20 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
آه و دردا کـــه شـــبـــیـــخـــون اجـــلدر زد آتش بـه شبـستـان اسد
بــدل نــغــمــه عــنــقــاســت کــنــوننـغـمـه جــغــد بــر ایـوان اســد
اســدالــلـه عــجــم خــوانـد عــلـیـشکـه عــلـی بــود ز اقـران اســد
لــاجــرم خــیــبـــر خــزران بـــگــشــادذوالـفـقـار کـف رخــشـان اسـد
لــاجــرم ز ابـــلــق چــرب آخــور چــرخدل دلی داشـت خـم ران اسـد
بـــود مــعــن عــرب و ســیــف یــمــندر کــرم هـنـدوی دربــان اســد
گــر اســد خــانـه خــورشــیـد نـهـنــدداشت خورشید کرم خان اسد
تــاج بـــخــش مــلــک مــشــرق بــوداین نه بـس بـاشد بـرهان اسد
مـشـتــری سـاخــتــی از جــرم زحــلمــســن خــنــجــر بــران اســد
بـــاز مـــریـــخ ز مـــهـــر افـــکـــنـــدیسـاخـت زر بـر تـن یکـران اسـد
بــــاز زهــــره بــــه عــــطــــار بــــردینـامـه جــود بــه عــنـوان اســد
بــــاز مـــه بـــودی هـــر مـــاه دوبــــارگـاه خـوان گـاه نـمـکـدان اسـد
آســمــان کــردی بـــر گــنــج کــمــالحــمـل و ثــور دو قـربــان اســد
مــهــر و مــه بــود چــو جــوزا دو بــدوخــادم طــالـع ســرطـان اســد
کــمـتــر از داس ســر ســنـبــلـه بــوداســد چــرخ بــه مــیـزان اســد
نــیـش عــقــرب شــده و قــوس قــزحهم کمان هم سر پـیکان اسـد
مـجـلـسـش کـعـبــه و انـداخـتــه دلـوخـلـق در زمـزم احــسـان اسـد
بـخـت بـر کوس فلک بـستـی پـوستاز تــن جـدی بــه فـرمـان اسـد
وز فـــم الـــحــــوت نـــهـــادی دنـــدانبــر سـر تــرکـش تــرکـان اسـد
ســالـهـا قــصــد فــلـک داشــت مـگـرجـنبـش رای فـلک سـان اسـد
اسـدا کـنون چـو اسـد بـر فـلک اسـتای فـلک جـان تـو و جـان اسـد
فــلـکــی بــیـن شــده بــالــای فــلـکاسـدی بـین شده مهمان اسد
دشـــمــن نــیــک اســـد خـــوانــنــدمدوســـتـــان بـــد نــادان اســـد
بــه خــدائی کـه فـرســتــاد از عــرشآیـت عـاطــفـه در شــان اســد
بـــه خــدائی کــه رقــوم حـــســنــاتکـرد تــوقــیـع بــه دیـوان اســد
بـــه خـــدائی کــه اســـد را ز فـــلــکبـــگــذرانــیــد ز امــکــان اســد
بــه خـدائی کـه اسـد را بـه بـهـشـتبـــســـانــیــد ز ایــمــان اســـد
کـه بــه شـروان ز دلـم سـوخــتــه تــرهیچ دل نیسـت ز هجـران اسد
عــلـم الـلـه کــه ز مـن غــم زه ده تــرهیچـکس نیست ز اخـوان اسد
اشــک هـا رانـدم و گــر حــاضــر مــیتــعـزیـت داشـتــمـی آن اســد
عـاریـت خــواســتــمـی گـوهـر اشـکز ابـر دسـت گهر افشـان اسـد
حـــاش لــلــه کــه ســـمــاتـــت ورزمچـون خـزان بـینم نیسـان اسد
عـــــبـــــرت آیـــــد دل ویــــران مـــــرادیـــدن خـــانـــه ویـــران اســـد
گــرچــه در مــدت چــل ســال تــمــامبــی نـیـازی بــدم از نـان اســد
لیک چون من بـه همه شروان کیستکـه نـبـد ریزه خـور خـوان اسـد
ز آن همه ریزه خوران یک کس نیستشـــاکــر جـــود فــراوان اســـد
لــیـکــن از گــفــتــه خــاقــانـی مـانـدنـــام جــــاویـــد ز دوران اســـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.