ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح مظفر الدین قزل ارسلان ایلدگز

RSS
تغییر یافته در 2011/08/16 19:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
ای تــاجــدار خــســرو مـغــرب کـه شــاه چــرخدر مشـرقین ز جـاه تـو کسـب ضیا کند
درگــاه تــوســت قــبــلــه پــاکــان و جــان مــنالـا طـواف قـبــلـه پــاکـان کـجــا کـنـنـد
تـن را سجود کعبـه فریضه است و نقص نیستگـر دیـده را ز دیـدن کـعـبــه جــدا کـنـد
گـر تـن بـه قـرب کـعـبـه نگشـت آشـنا رواسـتبـاید که جـان بـه قرب سجود آشنا کند
از تــن نـمــاز خــدمـت اگــر فــوت شــد کــنـونجان هم سجود سهو برد هم قضا کند
تـن چـو رسـد بـه خـدمـت کـی زیبـد از مسـیحکو خـوک را بـه مسجـد اقصی رها کند
گر جان به خدمت است تن ار نیست گو مباشدل مـهـره یـافـت مـار تــمـنـا چـرا کـنـد
چون مشک چین تـو داری ز آهوی چین مپـرسآه به چین به است که سنبـل چرا کند
گـرچـه بـه سـیر مـشـک شـنـاسـنـد لـیک مـردچـون مشک یافت سیر گزیند خطا کند
دیـوان و جـان دو تــحـفـه فـرسـتــاده ام بــه تـوگردون بـراین دو تـحـفه غیبـی ثـنا کند
دیــوان مـــن بـــه ســـمـــع تـــو در دری دهـــدجـانم صـفـات بـزم تـو ز اوج سـما کـند
ای آســمــانــت کــرده زمــیـن بــوس و تــا ابــدهـم آسـمـان ز خـاک درت تـوتـیـا کـنـد
بـادت بـقـای خـضـر کـه تـا خـضـر از ایـن جـهـانصـد سـال آن جـهانت شـمار بـقـا کـند
***
مـــی ســــزد قــــبــــلــــه خــــاقــــانـــی از آنکــه صــفــات مــی پــیــوســت کــنــد
هــســت مــی خــواســتــن از مــیــران رســمکـه مـی ار نیسـت طـرب هسـت کـند
تـــــو ز مـــــی بــــــر درجـــــات خـــــط جـــــامیـک دقــیـقــه ز طــرب شــســت کـنـد
مـــن هـــم از مـــیـــر اجــــل خـــواهـــم مـــیزان کـه مـی رایـت غــم پــســت کـنـد
بـــه مـــی صـــاف عـــقـــیـــقـــیــن جـــامـــشیـک دهـم مــســت زبــر دســت کــنـد
اوســـت صـــافــی و لــبـــش جـــام عـــقــیــقسـخــنـش مـی کـه مـرا مـسـت کـنـد
***
مـــــرد بـــــایــــد کـــــه چـــــون هــــنـــــر ورزدبـــحـــر بـــاشــد کــه امــتـــحـــان ارزد
گـــــاه ازو هـــــر خـــــســـــی دری بــــــبـــــردگــاه ازو هــر ســگــی دمــی بــخــورد
نــــش از آن در کـــــمـــــی پـــــدیــــد شـــــودنــز زبـــان ســـگـــی پـــلـــیــد شـــودپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.