ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه امام ابو عمر و اسعد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خــبــر بــرآمـد کــان آفــتــاب شــرع فــرو شــدهـزار آه زهـرک آن خــبــر شـنـود بــرآمـد
چـون روز اسـعـد ازین چـرخ دیر سـال فرو رفـتز چــرخ نــالــه وا اســعــداه زود بـــرآمــد
چو روی علم نهان شد شکست پشت جهانیطراق پشت شکستن ز هر که بود برآمد
خـــواص آذربـــیــجـــان چـــو دود آذرپـــیــچـــانبـسـوخـتـنـد و ز هـر یک هزار دود بـرآمـد
خـلیفـه جـامه سـوکـش قـبـا کـند چـو غـلـامانکه جان خواجه که سلطان دیر بود بـرآمد
گـریـسـت دیـده خـسـرو بــریـخــت در کـیـانـیفـرود شـد کـه روانـش ازیـن فـرود بـرآمـد
فـلـک سـتـاره فـرو بـرد و خـور ز نـور تـهی شـدزمانه مایه زیان کرد و خـود ز سـود بـرآمد
مـرا ز مـاتــم او جــان و دل بــه رنـگــرزان شــدلبـاس جان سیه از رنگ و دل کبود بـرآمد
***
فــــضــــل درد ســــر اســـــت خـــــاقــــانــــیفــــاضــــل از درد ســــر نـــیـــاســــایـــد
ســـــرور عـــــقـــــل و تــــــاجـــــدار هـــــنـــــردرد ســـر بـــیــنــد و چـــنــیــن شـــایــد
تـــــاج بـــــی درد ســــر کــــجـــــا بـــــاشــــدگـــنـــج بـــی اژدهـــا کـــجـــحـــا پـــایــد
ســــروری بــــی بــــلـــا بــــه ســـر نـــشـــودصـــفـــدری بـــی مـــصـــاف بــــرنـــایـــد
پـــیــل بـــاشـــد عـــزیــز پـــس هــمــه کـــسمـــغـــزش از آهـــنـــی بــــفـــرســـایـــد
قـــــدر ســـــرمــــه بـــــزرگ تـــــر بـــــاشـــــدهـــرچـــه آســـیــش خـــردتـــر ســـایــد
قـــابـــلــه بـــهــر مــصـــلـــحـــت بـــر طـــفـــلوقـــت نـــافـــه زدن نـــبــــخــــشــــایـــد
شــــهــــد الــــفــــاظ داری اهــــل حـــــســــدبـــگـــزد شـــهـــد و پـــس بـــپـــالـــایـــد
آنـــکـــه از نـــحـــل خـــانـــه گـــیــرد شـــهـــدبـــزنـــد نـــحـــلـــش ارچـــه نـــگـــزایـــد
عـــاقـــل آنـــگـــه رود بــــه خــــانـــه نـــحــــلکـــه بـــه گـــل چـــهــره را بـــیــنـــدایــد
خــــضــــر و دیــــوار گــــنــــج کــــردن و بــــسدســـت مــوســی بـــه گــل نــیــالــایــد
ســـــرو شـــــادابـــــی و گـــــمـــــان بـــــردیکـــه تـــو را هـــیـــچ غـــم نـــپـــیــرایـــد
هــــنــــرت مــــشــــک نــــافــــه آهـــوســــتچـــه عـــجـــب مــشـــک دردســـر زایــد
وقـــت بـــاشـــد کـــه نــافـــه بـــگــشـــایــنــدمـــرد را خـــون ز مـــغـــز بـــگـــشـــایـــد
بـــوی مــشـــکـــت جـــهــان گـــرفـــت ســـزدکـــــه دلـــــت شـــــکـــــر ایــــزد آرایــــد
نــاســـپـــاســـی بـــه فــعـــل کــافــور اســـتکآنــهــمـــه بـــوی مـــشـــک بـــربـــایــد
گــر تـــو از بـــوی مــشـــک عــطـــســـه زنــیهـــر کـــه حـــاضـــر دعـــات بـــفـــزایـــد
تــو بــر آن عــطــســه هـم بــخــوان الــحــمــدکــاهــل ســنــت چــنــیــنــت فــرمــایــد
خـــواجـــه گــر نــوح راســت کــشــتـــی بـــانمــوج طـــوفـــانــش مــحـــنــت افـــزایــد
دامــــنــــت بـــــادبــــان کــــشــــتــــی شــــدگـــر گـــریــبـــانـــت تـــر شـــود شـــایــدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.