ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح اقضی القضاة عز الدین بوعمران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:21 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
امـام مـلـت چــارم کـه آســمـان شــشــمسـعـود مـشـتــری او را نـثــار مـی سـازد
غـیـاث مـلـت، اقـضـی الـقـضـاة عـز الـدیـنکـه بـحـر دسـتـش زرین بـحـار می سـازد
فـضـایلـش ملک دسـت راسـت چـندان دیدکجا بـه دست چپ آن را شمار می سازد
عـطـاردی اسـت زحـل سـر زبـان خـامـه اوکه وقت سیر سه خورشید یار می سازد
بــه بــوی خـلـق بـهـار از خـزان هـمـی آردبـه بــذل گـنـج خـزان از بـهـار مـی سـازد
قـرار ملک سـکـندر دهد بـه کـلک دو شـاخکه در سه چـشمه حـیوان قرار می سازد
بـه قـمع کـردن فـرعـون بـدعـه موسـی وارقـلـم در آن یـد بــیـضـاش مـار مـی سـازد
چـو موسـیی که مقامات دین و رخـنه کفـرز مـار مـهـره و وز مـهـره مـار مـی ســازد
جـهان بـه خـدمت او چـون قلم سجـود کندکـه کـارش از قـلـم دین نـگـار مـی سـازد
فلک شکافد حکمش چـنان که دست نبـیشـکـاف ماه دو هفـت آشـکـار می سـازد
اگـر بـنان نبـی مه شـکـافـت، دسـت امینز آفـتــاب شــکـافـی شــعـار مـی ســازد
دلـم کـه آهوی فـتـراک اوسـت حـبـل امـاناز آن دوال پــلـنـگـان شــکـار مـی ســازد
عــیــادت دل بــیــمــار مــن کــن قــدمــشکـه از زمـیـن فـلـک افـتــخــار مـی سـازد
ز بـس که بـر سـر من تـافت آفتـاب رضاشمرا چـو روی شفق شـرمسـار می سـازد
سـپـهر، حـلقه بـه گوشم سزد که تـاج مراز حــلـقـه در خــود گـوشــوار مـی ســازد
سپـه کشم ز عجـم در عرب که صدر عجممرا چـو طـفـل عـرب طـوق دار می سـازد
مـرا ز خـاک بـه مـردم هـمـی کـنـد پـدرشهـم او شـعـار پــدر اخــتــیـار مـی ســازد
دل مـرا کـه ز تـوفـیق بـخـت نـومـیـد اسـتقــبــول هـمــتــش امــیـدوار مــی ســازد
بـه عهد مفتـی عـالم درخـت جـاه و جـلالبـه نـام و کـنیت او بـرگ و بـار مـی سـازد
به نوبت من هرکس که یافت کسوت شعرز لـفـظ و معـنی من پـود و تـار می سـازد
بـقـا حـصـار تـنـش بـاد کـایـن حـصـار کـبـودز سـایه سـر کـلـکـش حـصـار مـی سـازد
***
تـو مـار صـورتـی و هـمـیشـه شـکـرخـوریخـاقانی اسـت طوطی و دایم جـگر خـورد
این هم ز بـخشش فلک و جود عالم استکان را که خـاک بـاید خـوردن، شکر خـوردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.