ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در هجو رشید الدین وطواط

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
این گـربـه چـشـمـک این سـگـک غـوری غـرکســگــســارک مـخــنـثــک و زشــت کــافــرک
بــا مـن پـلـنـگ سـارک و روبـاه طـبـعـک اسـتایـن خــوک گـردنـک ســگـک دمـنـه گـوهـرک
بــوده ســگ رمـنـده و اکـنـون بــه بــخــت مـنشیرک شده است و گرگک و از هر دو بدترک
خـنـبـک زند چـو بـوزنه، جـنبـک زند چـو خـرسایـن بــوزنـیـنـه ریـشــک پــهـنـانـه مــنـظــرک
خـرگوشک اسـت خـنثـی زن و مرد در دو وقتهم حـیض و هم زنـاش، گـهی مـاده گـه نرک
این پشم سگ که . . . سگش خوانم از صفتچــو . . . سـگ بــرهـنـگـک و سـرخ پــیـکـرک
چـــون یــوزک قـــمـــی جـــهـــد از دم آهـــوانبــــا دوســــتــــان رود گـــفــــتــــار در بــــرک
گـــرد غـــزالـــکـــان و گـــوزنـــان بــــزم شـــاهفــحــلـی کــنـد چــو گـور خــرک گـرد مـادرک
گر دسـت و پـاش چـون سـگک کهف بـشکنیهـم بـرنـگـردد از دمـشـان این سـبـک سـرک
بـی نام هم کـنونش چـو بـید سـتـرک خـصـیاین بـد گـهر شـکـالک و تـوسـن رگ اسـتـرک
خــاقـانـیـا گـلـه مـکـن او از ســگـان کـیـســتخـود صـیدکی کند سـگک اسـتـخـوان خـورک
سـگ عـفـعـفـک کـنـد چـو بـدو نـانـکـی دهـیدم لــابــگــک کــنــد بــنــشــیـنــد پــس درک
مـیـزان حـکـمـتـی و تــو را بــر دل اسـت زخـمزیـن شـولـه فـعـل عـقـربــک شـوم نـشـتـرک
هــم شــولــه بــود کــو پــس شــوال زخــم زدبــــر تـــارک مـــبــــارک پـــور طـــغـــان یـــزکپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.