ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در شکر عطای جاریه که پادشاه وقت به او کرده است

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:23 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
خـسـروا خـاقـانـی عـذرا سـخـن هـنـدوی تــوسـتهندوئی را تـرک عـذرا دادی احـسـنت ای ملـک
او غـــلــام داغ بـــر رخ عـــنــبـــر درگــاه تـــوســـتعـنـبــری را در دریـا دادی احــســنـت ای مـلـک
خـــادمــش گــردنــد خـــاتـــونــان خـــرگــاه فــلــکتــا ورا خـاتـون یـغـمـادادی احـسـنـت ای مـلـک
بـــرقــراخـــان شـــب و آقــســـنــقــر روز از شــرفدر طغان شاهیش طغرا دادی احسنت ای ملک
روی در دریــای دولــت، پـــشـــت بـــر کــوه بـــقـــاکز جـوار حـضرتـش جـا دادی احـسـنت ای ملک
بـــرگــرفــتـــی آب از خــاک ســیــه خــورشــیــدوارراوقـش کـردی و بـالـا دادی احـسـنت ای مـلـک
چــون ز دار الــظــلــم شــروان نـاتــوانـش یـافــتــیشـربـت عدلش مصـفا دادی احـسـنت ای ملک
چون غریبش یافتی چون عقل و چون عقل از جهانخـانـه بـالـاش مـاوی دادی احـسـنـت ای مـلـک
ســاخــتــی کـاخ سـلـیـمـان جــای بــانـوی ســبــاپس بـه دست مرغ گویا دادی احسنت ای ملک
مـرغ را دیـدی کـه عـنـقـا مـهـر و زال انـدیـشـه بـودخـانه رسـتـم بـه عـنقا دادی احـسـنت ای ملک
بــهـمـن اســفـنـدیـاری کـاخ رســتــم سـیـســتــانسیستـان را بـهمن آسا دادی احسنت ای ملک
خـانه چـون خـلـد اسـت و مـن چـون آدمـم زیرا مـراحـور گندم گون حـسـنا دادی احـسنت ای ملک
نــایــب یــزدان تـــوئی امـــروز و چـــون یــزدان مــراخلد بـخـشیدی و حـورا دادی احـسنت ای ملک
***
هـــــمـــــه درگـــــاه خـــــســـــروان دریــــاســـــتیـــک صــــدف نـــی و صــــد هـــزار نـــهـــنـــگ
کـــــــــشـــــــــتــــــــــی آرزو دریـــــــــن دریـــــــــانـــفـــکـــنـــد هـــیـــچ صـــاحـــب فـــرهـــنـــگ
یـــک گــــهـــر نـــدهـــد و بــــه جــــان ســــتــــدنهــــر زمــــان بـــــاشــــدش هــــزار آهــــنــــگ
در پـــــنـــــاه خـــــرد نـــــشـــــیــــن کـــــه خـــــردگــــــردن آز راســـــــت پـــــــالــــــاهــــــنــــــگ
تــــو و گــــنــــجــــی، مــــه صــــدر و مــــه ایـــوانتـــو و نــانــی، مـــه مــیــر و مـــه ســـرهــنــگپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.