ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عز الدین ابو عمران

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
دبــیــران را مــنــم اســتــاد و مــیــران را مــنــم قــدوهمرا هم قدوه هم اسـتـاد عـز الدین بـوعـمران
دمـی کـز روح قـدس آمـد سـوی جـان بـنـت عـمـران رامرا آن دم سـوی جـان داد عز الدین بـوعمران
وگـر ده چـشـمه بـگـشـاد ابـن عـمـران از دل سـنگـیمرا بـحـری ز دل بـگشـاد عـز الدین بـوعـمران
بــشــر گـفـتــی مـلـک گـردد بــلـی گـردد بــدو بــنـگـرملک خـلق و بـشـر بـنیاد عـز الدین بـوعمران
اگــر ز اصــلــاب اســلــافــنــد زاده هـر یـکــی بــنــگــرز آب چـشـمـه جـان زاد عـز الـدین بـوعـمـران
بـه لطف و علم و حـلم و عزم مستـغنی است پـنداریز آب و خـاک و نار و بـاد عـز الـدین بـوعـمـران
در آن مسند که چون طور است ثعبان کلک و بیضا کفکلیمی بـین چـو خضر آزاد عز الدین بـوعمران
امـام الـامه صـدر الـسـنه مـحـی الـملـه سـیف الـحـقریـاسـت دار دیـن آبــاد عـز الـدیـن بـوعـمـران
مـحـمد نطـق و نعـمـان لـفـظ و احـمد رای و مـالـک دمکـه امـت را رسـد فـریاد عـز الـدین بـوعـمـران
بـه دل دریای بـصره است و بـه کف دجـله و زین هر دوکـنـد تـبــریـز را بــغـداد عـز الـدیـن بـوعـمـران
بــیـان ثــعـلـبــی رانـد هـم از تــفـســیـر خــرگـوشــینمـاید شـیر انـسـی زاد عـز الـدین بـوعـمـران
اجـازت خـواهـم از کـلـکـش بــدان تـفـسـیـر اگـر بـیـنـدکـه تـایـیـد ابــد بـیـنـاد عـز الـدیـن بــوعـمـران
جـهان داور چـو فاروق اسـت و جـاندار و چـو فرقان همکه آرد هم شـفـا هم داد عـز الدین بـوعـمران
بــدیـن یـک قــطــعــه ده بــیـت کــارزد صــدهــزار آخــرسـر افـراز جـهان افـتـاد عـز الـدین بـوعـمـران
مــن آن گــویـم کــه تــا رویـد زمــیـن را بــیـخ بــوزیـدانقوی شـاخ و قوی بـر بـاد عـز الدین بـوعـمران
***
بـــر اصـــفـــهــان گـــذشـــتـــن مــن بـــود یــک زمــاندر وی شــدن هـمــان و بــرون آمـدن هـمــان
از بـــهــر صــدر خـــواســـتـــمــی اصــفــهــان کــنــونچون صدر غایب است چه کرمان چه اصفهان
چـــشـــم آســـمـــان بـــه واســـطـــه آفـــتـــاب دیـــدبــی آفـتــاب چــشـم چـه بــیـنـد در آسـمـانپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.