ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مدح عز الدین امیر یوسف سپه سالار

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:25 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چــون یـوسـف سـپــهـر چــهـارم ز چــاه دیآمــد بـــه دلــو در طــلــب تـــخــت مــشــتـــری
ســـیــاره ای ز کــوکــبـــه یــوســـف عــراقآمـــد کـــه آمـــد آن فــــلـــک مـــلـــک پــــروری
هان مژده هان که رستی ازین قحط مردمیهین سجده هین که جستی ازین چاه مضطری
تــو چــه نـشــیـن و مـوکـب ســیـاره آشــنـاتــو قــحــط بــیــن و کــوکــبــه یــوســف ایــدری
خـاقـانـیـا چـه تـرسـی از اخـوان گـرگ فـعـلچـــون در ظــلــال یــوســـف صــدیــق دیــگــری
یـا ایـهـاالـعـزیـز بــخــوان در ســجــود شــکـرجــان بــرفـشــان بــضــاعــت مـزجــاة کـهـتــری
کآنـجــا کـه افـســر سـر گـردن کـشـان بــوداو را رســد بــر افـســرشـان صـاحــب افـســری
فـصــلـی کـه در مـعـارضــه غـیـر گـفـتــه ایتـضـمینش کـن در این دو سـه مـنظـوم گـوهری
ای در قـمـار چـرخ مـسـخـر بـه دسـت خـوناز چــرخ بــادریــســه ســراســیــمــه ســرتــری
غـوغـای سـرکـشـان فـلـک پــایـدام تـوسـتتـــو فـــتـــنـــه را بـــهــانــه ز خـــاقـــانــی آوری
زنـبـور کـافـر ار پـی غـوغـا بـه کـیـن تـوسـتبــر عـنـکـبـوت یـک تـنـه تـهـمـت چـه مـی بـری
در اوهـن الـبـیـوت چـه تـرسـی ز عـنـکـبـوتچـــون بـــر در مـــشـــبـــک زنـــبـــور کـــافـــری
سرپـنجگی نه سیرت خرگوش خنثـی استتـــــرس از هــــژبـــــر دار در آن صـــــورت نــــری
از روزگـــــار تـــــرس نــــه از رنــــد روزگـــــاراز ســـامـــری هــراس نـــه از گـــاو ســـامـــری
چـــون دور بـــاش در دهـــن مـــار دیـــده ایاز جـوشن کشف چـه هراسی؟ چه غم خوری؟
خـاقـانـیـا چـو طـوطـی ازیـن آهـنـیـن قـفـسکــوشــی کــه نــیـم بــال بــیــابــی و بــر پــریپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.