ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»در مرثیه اسپهبد کیالواشیر

RSS
تغییر یافته در 2011/08/17 03:27 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خاقانی, شعر کهن
چــراغ کــیـان کــشــتــه شــد کــاش مـنبــه مـرگـش چــراغ ســخــن کـشــتــمـی
گـــرم قـــوتــــســــتــــی چــــراغ فـــلـــکبـــه آســیــب یــک دم زدن کــشــتـــمــی
گـرم دسـت رفـتـی بـه شـمـشـیـر صـبــحاجــل را بـــه دســت زمــن کــشــتـــمــی
ســلــیـمـان چــو شــد کــشــتــه اهـرمـنمــدد بـــایــدم کــاهــرمــن کــشــتـــمــی
بــــه مــــازنـــدرانـــم ظــــفــــر بــــایـــدیکـه دیـوانـش را تــن بــه تــن کـشــتــمـی
چـو شـیـریـن تــن خـویـشـتــن را بــه تـیـغپـــس از خــســرو تــیــغ زن کــشــتــمــی
اگـــر بــــا صــــفــــهـــود وفــــا کـــردمـــیبــه هـجــران او خــویـشــتــن کـشـتــمـی
اگـــر حـــق مـــهــرش بـــه جـــای آرمـــیطــرب را چــو گـل در چــمـن کــشــتــمـی
دل و دیـــده بـــر دســـت بـــنـــهـــادمـــیچــو ســیـمــاب از آب دهـن کــشــتــمــی
عـــروســــان خــــاطـــر دهـــنـــدی رضــــاکـه چـون سـمعـشـان در لـگـن کـشـتـمی
هــم او را از آن حـــاصــلــی نــیــســتـــیوگــر خــویـشــتــن در حــزن کــشــتــمـی
رفــیـقــا مــکــش خــویــشــتــن در فــراقکـه گـر شـایـدی کـشـت مـن کـشـتــمـی
***
یک مشت خاکی ارچه دربند کاخ و کوخیبرگ از خدا طلب کن بگذار شاخ و شوخی
نـیـکــوت داشــت اول، نـیـکــوت دارد آخــراین بـیت معـتـقـد سـاز از قـاضـی تـنوخـیپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.