ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ١٣: ای ماه قیچاقی شبست از سر بنه بغطاق را

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:35 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
ای ماه قیچـاقی شـبـسـت از سـر بـنه بـغطاق رابــگـشـای بــنـد یـلـمـه و در بــنـد کـن قـبــچـاق را
در جــان خـانـان خـتــا کـافـر نـمـیـکـرد ایـن جــفـاای بـس کـه در عـهـد تـو مـا یـاد آوریـم آن جـاق را
شد کویت ای شمع چگل اردوی جـان کریاس دلچون میکشی چندین مهل در بحر خون مشتاق را
تــاراج دلـهـا مـیـکـنـی در شـهـر یـغـمـا مـیـکـنـیبـر خـسـتـه غـوغـا میکنی نشـنیده ئی یاسـاق را
در پــرده از نــاراســتــی راه مــخــالــف مــیـزنــیبــنـواز بــاری نـوبــتــی چــون مـیـزنـی عـشـاق را
ای ســاقــی ســوقــی بــیـار آن آفــتــاب راوقــیبـاشـد کـه در چـرخ آوریم آنمـاه سـیمـین سـاق را
هر صـبـحـدم کـاندر غـمش جـام دمادم در کشـمچــشـمـم بــیـاد لـعـل او در خــون کـشــد آیـاق را
سـلطان گردون از شـرف در پـای شـبـرنگش فتـدچـون مـاه عـقـرب زلـف مـن بـرسـر نهد بـنطـاق را
تــا آن نـگـار ســیـمـبــر در وی وطـن ســازد مـگـربـــنــگــارم از خــون جــگــر خــلــوتـــگــاه آمــاق را
نـوئین بـت رویان چـین خـورشـید روی مـه جـبـینگـر زانکـه پـیمـان بـشـکـند من نشـکـنم میثـاق را
گفتم که یک راه ای صنم بر چشم خواجو نه قدمگفت از سرشک دیده اش پـرخون کنم بـشماق راپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.