ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٧: ای دل نگفتمت که ز زلفش عنان بتاب

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:37 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
ای دل نگفـتـمت که ز زلفـش عـنان بـتـابکاهنگ چین خطا بود از بهر بهر مشک ناب
ای دل نگفـتـمت که ز لعـلش مجـوی کـامهر چـند کـام مـسـت نبـاشـد مـگـر شـراب
ای دل نگفتمت که بـه چشمش نظر مکنکز غم چنان شوی که نبـینی بـخواب خواب
ای دل نگـفـتـمت کـه ز تـرکـان بـتـاب رویزانـرو کـه تـرک تـرک خـتـائی بــود و صـواب
ای دل نگفـتـمت که مرو در کـمند عـشـقآخـر بـقـصـد خـویش چـرا مـیکـنـی شـتـاب
ای دل نگفـتـمت که مرو در کـمند عـشـقآخـر بـقـصـد خـویش چـرا مـیکـنـی شـتـاب
ای دل نگفـتـمت کـه اگر تـشـنه مرده ئیسـیراب کـی شـود جـگـر تـشـنه از شـراب
ای دل نگفتمت که منال ار چه روشنستکـز زخــم گـوشـمـال فـغـان مـیـکـنـد ربــاب
ای دل نگـفـتـمت کـه مریز آبـروی خـویشپــــیـــش رخـــی کـــزو بــــرود آبــــروی آب
ای دل نگفـتـمت که ز خـوبـان مجـوی مهرزانــرو کــه ذره مــهــر نــجــویــد ز آفــتـــاب
ای دل نگـفـتـمـت کـه درین بـاغ دل مـبـندکـز این مـدت جـوی نگـشـاید بـه هیچ بـاب
ای دل نگـفـتـمـت کـه مـشـو پـای بـنـد اوزیـرا کــه کــبــک را نـبــود طــاقــت عــنــاب
ای دل نـگـفـتــمـت کـه مـرو در هـوای دلطـــاوس را چـــه غـــم ز هـــواداری ذبـــاب
ای دل نگفـتـمت که طـمع بـر کن از لبـشهـر چــنـد بــی نـمـک نـبــود لــذت کــبــاب
ایدل نگفـتـمت که سـر از سـنبـلش مپـیچکافتـی از آن کمند چـو خـواجـو در اضـطرابپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.