ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٢٧٢: پیغام بلبلان بگلستان که می برد

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:47 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
پـیغام بـلبـلان بـگلستـان که می بـردو احوال درد من سوی درمان که می برد
یعـقـوب را ز مـصـر کـه مـی آورد پـیامیا زو خـبـر بـه یوسـف کنعـان که می بـرد
ما را خـیال دوسـت بـفریاد می رسـدورنـی شـب فـراق بــپـایـان کـه مـی بـرد
مشـتـاق کعـبـه گر نکشـد رنج بـادیهچـندین جـفـای خـار مغـیلان که می بـرد
گه گاه اگر نه بـنده نوازی کـند نسـیماز ما خـبـر بـملـک خـراسـان کـه می بـرد
از بــلـبــلـان بــیـدل شـوریـده آگـهـیجـز بـاد صبـحـدم بـگلسـتـان که می بـرد
گفتم مکن که بـاز نمایم بـطعنه گفتیـرغـونـگـر بــحـضـرت قـا آن کـه مـی بـرد
در خورد خدمتـش چو ندارم بـضاعتیجـان ضعیف هسـت بـجـانان که می بـرد
خواجو اگر چه بیش نخیزد ز دست توپـای مـلـخ بـنـزد سـلـیمـان کـه مـی بـردپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.