ویکی دُرج، کتابخانه آزاد شعر پارسی
مهمان خوش آمدید. ورود     ( ثبت نام ) کتابها | زندگینامه ها | جستجوی پیشرفته | درباره دُرج | راهنمای ساخت دفترچه شعر در ویکی دُرج | پادکست دُرج
RSS   RSS
 

راهبری


جستجوی سریع در ویکی دُرج
»شماره ٣٥٧: شام خون آشام گیسو را اگر چین کرده اند

RSS
تغییر یافته در 2011/08/11 21:50 توسط Administrator دسته‌بندی شده به عنوان خواجوی کرمانی, شعر کهن
شـام خـون آشـام گـیـسـو را اگـر چـیـن کـرده انـدزلـف پـرچـیـن را چـرا بــرصـبــح پـرچـیـن کـرده انـد
خـــال هــنــدو را خـــطــی از نــیــمــروز آورده انــدچــیـن گـیـسـو را ز رخ بــتــخـانـه چـیـن کـرده انـد
گــر بــبــخــت شــور مـن ابــرو تــرش کــردنـد بــازعـیش تـلـخـم را بـشـکـر خـنـده شـیرین کـرده اند
تا چه سحرست اینکه برگل نقش مانی بسته اندتا چه حالست این که برمه خال مشکین کرده اند
آن خـط عـنبـرشـکـن بـر بـرگ گـل دانی چـراسـتنـافـه مـشـکـسـت کـاندر جـیب نسـرین کـرده اند
و آنــرخ گــلــرنــگ و قــد چــون صــنــوبـــر گــوئیــاگـلـســتــانـی بــر فـراز سـرو سـیـمـیـن کـرده انـد
مـهـرورزان ز اشـتـیـاق طـلـعـتـش شـب تـا سـحـرچـشـم شـب پـیمـای را در مـاه و پـروین کـرده اند
دردمــنــدان مـــحـــبـــت بـــر امــیــد مـــرهــمــیآسـتــانـش هـر شـبــی تــا روز بــالـیـن کـرده انـد
خــــســــروان در آرزوی شــــکـــرش فــــرهـــادوارجــان شـیـریـن را فـدای جــان شـیـریـن کـرده انـد
کفـر زلفش چـون بـلای دین و دل شـد زان سـبـبهمـچـو خـواجـو اهل دل تـرک دل و دین کـرده انـدپیاده سازی و اجرا: مهر ارقام رایانه   در فیس بوک به دُرج بپیوندید!   مشاهده شعرهای روزانه دُرج در توییتر    نوا و نماهای دُرج در یوتیوب    فروشگاه اینترنتی آپادانا   حامیان: همراه اول    بانک تات      هر گونه برداشت از مطالب این پایگاه با ذکر منبع، مجاز می باشد.